En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Debatt 14 januari 2022 21:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med att pandemin förde med sig att många människor blev av med eller riskerade att bli av med jobbet seglade också frågan om a-kassan upp i den politiska debatten. När fler grupper, däribland tjänstemän, drabbades gick det upp för politiken att även tjänstemannagrupperna måste få ett rimligt stöd från arbetslöshetsförsäkringen. Därför finns nu ett tillfälligt höjt tak i a-kassan, så att fler ska ha möjlighet att ställa om och fokusera på att söka ett nytt jobb.

I en debattartikel (10/1) skriver dock Liberalerna att det tillfälligt höjda taket i a-kassan innebär fokus på att fler ska få bidrag. Detta menar Liberalerna är något som slår direkt mot arbetslinjen.

Men a-kassan är inte ett bidrag, det är en försäkring som ska ge förutsättningar för individer att ställa om vid arbetslöshet. Omställning är en avgörande fråga på dagens och morgondagens arbetsmarknad, och i en omställning är a-kassan central. 

Ett bra inkomstskydd kan vara skillnaden mellan att behöva flytta och att kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete. Trots detta har den svenska a-kassan urholkats under lång tid. Bilden av att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen stämmer inte. I inget annat EU-land har ersättningsgraden i a-kassan sjunkit lika mycket som i Sverige under de senaste 20 åren. Det visar statistik från OECD som TCO analyserat i en färsk rapport. För de flesta motsvarar ersättningen bara 50 till 60 procent av den tidigare lönen.

För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. En bra a-kassa kan:

– Understödja strukturomvandling. Människor ges möjlighet att ställa om efter arbetsmarknadens behov.

– Fungera som ekonomisk stabilisator. Konsumtionen kan hållas uppe även när många är arbetslösa. Spridningseffekter, till exempel snabb nedgång på bostadsmarknaden, kan undvikas.

– Ge människor chans att hitta rätt jobb. När matchningen blir bättre ökar produktiviteten och tillväxten i Sverige.

– Upprätthålla legitimiteten för att betala skatt. A-kassan är en försäkring som många bidrar till och förväntar sig också att få ett rimligt inkomstskydd när det behövs som mest.

TCO välkomnar naturligtvis en politik som stärker drivkrafterna att arbeta, anställa och att studera. Till exempel håller vi med Liberalerna om att vi behöver fokusera på arbetskraftsbristen och satsa på utbildning till exempel genom utbyggnad av Komvux och Yrkeshögskolan. Men det finns ingen motsättning mellan satsningar på utbildning och en a-kassa som ger människor ekonomisk trygghet att ställa om.

 

Therese Svanström
Ordförande för TCO


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa