En grönare jord till nästa generation

Det svenska jordbruket spelar en mycket stor roll i miljöarbetet. Det skriver flera sörmländska centerpartister.

Det svenska jordbruket spelar en mycket stor roll i miljöarbetet. Det skriver flera sörmländska centerpartister.

Foto: Frank May

Debatt2022-06-06 20:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När representanter från världens länder samlades i Stockholm för miljö- och klimatkonferensen Stockholm 50+, uppmärksammades återigen den miljökris världen står inför. 

Den biologiska mångfalden och artrikedomen minskar fortfarande kraftigt i vår natur. Övergödning, gifter och det storskaliga industriella överfisket bidrar fortfarande till att utarma våra hav. Och den globala uppvärmningen sker i en takt som vi snart inte kommer att kunna stoppa. På årets världsmiljödag, den 5 juni, var det exakt 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, och behovet av en sund och offensiv miljöpolitik har aldrig varit större. 

Vi behöver öka takten i arbetet med att rädda och värna om vår värdefulla natur. Det behövs ökade incitament för naturvårdsåtgärder, där markägare faktiskt premieras för att de exempelvis anlägger en våtmark eller låter naturvärden växa fram i sina skogar, istället för att de ska straffas för detta av staten. 

Samtidigt behöver vi fortsatt skydda våra mest värdefulla skogar, marker och havsområden. Vi behöver se till att befintliga naturreservat underhålls och bibehåller sina naturvärden, och skapa fler våtmarker och dammar som främjar ett rikt djur och växtliv samtidigt som övergödningen av våra hav minskas. På samma tema spelar det svenska jordbruket en mycket stor roll i att bevara den biologiska mångfalden, både i odlingslandskapet och på våra betesmarker. Ett starkt jordbruk är avgörande för att värna våra öppna landskap, våra pollinatörer och vår hållbara matproduktion. 

Centerpartiet har varit drivande för att totalt 3,2 miljarder kronor avsatts till lantbruket, för att mildra effekterna av de extrema priserna på jordbruksprodukter och insatsvaror vi sett under den senaste tiden.

För att allt fler människor ska kunna samsas om planetens allt mer begränsade resurser behöver vi återanvända det vi producerar i högre grad än idag, och främja den cirkulära ekonomin. Vi i Centerpartiet vill utöka producentansvaret till fler områden än idag, exempelvis textilier, så att fler varor samlas in och återvinns. Vi ser också att vi behöver snabba på införandet av kvotplikter på återvunnet material i våra produkter och öka återvinningen av viktiga metaller. 

Till sist så måste vi även jobba internationellt. Genom vårt bistånd har vi stora möjligheter att bidra med kunskap, stöd och resurser till miljöförbättringar i andra delar av världen. Genom vår handel kan vi exportera allt ifrån solceller till avancerad vattenreningsteknik. Och genom utrikespolitiken kan vi genom avtal och konventioner snabba på den gröna omställningen även i andra länder.

Att vi nu lagt ännu en världsmiljödag bakom oss gör det viktigare än någonsin att komma ihåg att vi bara har en planet att leva på. Vi behöver en sund, offensiv och ambitiös miljöpolitik både i Sverige och övriga världen, som gör det möjligt att lämna över en grönare jord till nästa generation. Med framtidstro och utveckling i siktet fortsätter vi det arbetet.

William Larsson
Riksdagskandidat och vice ordförande i CUF Södermanland

Martina Johansson
Riksdagsledamot, Centerpartiet i Sörmland

Victoria Barrsäter
Riksdagskandidat, Centerpartiet i Sörmland

Martina Hallström
Riksdagskandidat, Centerpartiet i Sörmland