En öppen och demokratisk folkkyrka

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som hälsar alla välkomna, oavsett var de finns på trons väg.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som hälsar alla välkomna, oavsett var de finns på trons väg.

Foto: Felix Olsson

Debatt2021-08-02 21:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har du tänkt rösta den 19 september? Vet du att det är kyrkoval då? 

Var säker på att mörkerkrafterna på extrema högerkanten vet det. De vill använda kyrkan som plattform för rasism samt spela ut samhällsgrupp mot samhällsgrupp och religion mot religion. Alla medlemmar i Svenska kyrkan, som fyllt 16 år, får rösta i kyrkovalet. 
Det är ett tillfälle för dig och alla – oavsett hur ditt engagemang i Svenska kyrkan ser ut – att påverka hur kyrkan ska styras i framtiden och om den sa vara en kyrka eller en plattform för extrem politik. 


Vi socialdemokrater vill att kyrkan tydligt och klart ska stå upp för allas lika värde och rätt. Kyrkan ska motverka alla former av diskriminering, och den ska fortsätta vara en öppen och demokratisk folkkyrka. Vi vill ha ditt stöd och din röst för att kunna stå upp emot de främlingsfientliga grupperna i kyrkovalet. Svenska kyrkan ska inte få bli en plattform för hat och rasism.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som hälsar alla välkomna, oavsett var de finns på trons väg. Svenska kyrkan ska välkomna både män och kvinnor som präster och diakoner. Dessa ska självklart alltid finnas på plats när två personer vill gifta sig och alltid vara öppen för alla vid både kyrkliga handlingar och i all verksamhet. Möjligheten att exempelvis konfirmeras ska inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi, och därför säger vi nej till avgifter för all barn- och ungdomsverksamheter. 

Kyrkans diakoni – det många kallar den sociala verksamheten – är en grundläggande kristen hållning genom alla århundraden och en viktig del av kyrkans grundläggande praktiska uppgifter. För oss socialdemokrater är det en kyrklig verksamhet som ska prioriteras, och vi är stolta över att Eskilstuna pastorat tog initiativet till att bilda Eskilstuna Stadsmission. 

Kyrkan ska vara en självklar och synlig del av samhället. Stadsmissionen är en avgörande viktig del av svenska kyrkans diakoni, och det vill vi ska fortsätta. 


Om du inte tyckt att kyrkovalet var viktigt förr så hoppas vi att du ser det nu. Vi ber om ditt stöd och din röst den 19 september. För att tydligt kunna säga nej till de högerkonservativa och extrema idéer som syftar till att göra om kyrkan till något den aldrig varit; en institution för utestängande, hat och motsättningar. 

Din röst är oerhört viktig. För en öppen och demokratisk folkkyrka med fortsatt kristna värderingar.


Lars G Linder (S)
Staffan Nordström (S)
Kandidater kyrkofullmäktige i Eskilstuna pastorat