Etableringslotto – ett spel som få kommuner vinner

Vissa kommuners satsningar på näringslivsutveckling för tankarna till spelmissbrukares högrisksatsningar för att bli rika snabbt, skriver Företagarnas regionchef i Sörmland Thomas Byström.

Vissa kommuners satsningar på näringslivsutveckling för tankarna till spelmissbrukares högrisksatsningar för att bli rika snabbt, skriver Företagarnas regionchef i Sörmland Thomas Byström.

Foto: Företagarna

Debatt2023-12-28 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strävan efter välstånd är något de flesta samhällsaktörer har gemensamt. Individer, företag och kommuner förenas i ambitionen att öka sina intäkter och tillgångar för att bygga upp en ekonomisk trygghet som gör dem bättre rustade för de tuffare tider som kan lura i framtiden.

Som individ kan man frestas att spela på Triss, Lotto eller något annat hasardspel som lockar med chans till storvinst. Har man tur så blir man miljonär till månadsskiftet, men mer sannolikt förlorar man alla pengar man satsat och står åter på ruta ett. Alternativt så kan man gneta på, spara en del av sin inkomst och investera det i tillgångar som i genomsnitt ökar lite i värde för varje år. Det är kanske inte lika spännande som spel och dobbel, men för de flesta ger det mycket bättre resultat. Det går inte nödvändigtvis fort, men så småningom växer många bäckar små till en stor å!

De flesta svenskar har lyckligtvis förstått den här dynamiken, de sparar och investerar betydligt mer än de spelar för. Enligt SEB sparar svenska hushåll i genomsnitt 5 600 kronor per månad. Som jämförelse spelar svenskar över 18 år i genomsnitt för knappt 250 kronor per månad, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vissa kommuners satsningar på näringslivsutveckling för däremot tankarna till spelmissbrukares högrisksatsningar för att bli rika snabbt. De drömmer om att kamma hem storvinsten – att lyckas locka en stor arbetsgivare som etablerar sig i just deras kommun och på kort tid skapar hundratals nya jobb. De ”investerar” stort i att hitta och attrahera de där arbetsgivarna. De åker på flotta mässor, beställer dyra utredningar som visar på den egna ortens många fördelar och bekostar snygg marknadsföring för att illustrera hur lämplig deras kommun vore för en större etablering.

Precis som individer som spelar på Lotto så vinner ett fåtal kommuner faktiskt storvinsten, men de flesta får ingenting tillbaka för pengarna de satsat. Precis som för individer finns dock en alternativ strategi som ger betydligt bättre resultat – i stället för att spela på etableringslotto kan kommuner investera i sitt lokala företagsklimat.

I varje kommun finns gott om företagare som kämpar varje dag med att utveckla sin verksamhet och skapa nya jobb. Deras ansträngningar skapar fyra av fem nya jobb i Sverige och genererar en stor del av kommunernas skatteintäkter. Medan kommunala tjänstemän jagar stora etableringar jobbar redan existerande företagare påfallande ofta i motvind. De hämmas i sina strävanden av krångliga regler, svårighet att hitta arbetskraft med rätt utbildning, höga avgifter, bristande dialog, långa handläggningstider eller en likgiltig attityd från kommuner och myndigheter.

Att målmedvetet och systematiskt arbeta med dessa, och en mängd andra små och stora frågor, är att investera i det lokala företagsklimatet. Och till skillnad från att spela på etableringslotteriet så ger det garanterat avkastning! Avkastningen är sällan lika omedelbar och storslagen som en större etablering, men den är säkrare, och över tid blir den dessutom större. Paradoxalt nog kan det dessutom ge kommunens etableringsarbete en skjuts. Företagare pratar nämligen med varandra –företagare som är nöjda med det lokala företagsklimatet är den bästa marknadsföring en kommun kan ha för att locka etableringar.

Att göra regelöversyner är kanske inte lika roligt eller glamoröst som att mingla med investerare och företagsledare på exklusiva mässor. Det är emellertid minst lika viktigt, och ger betydligt bättre resultat!


Thomas Byström
Regionchef Företagarna Sörmlands län