Ett bättre strandskydd än det som varit

Vi vill att hela Sörmland ska leva och att man ska kunna verka och bo överallt. Därför behövs förenklingar av strandskyddet.
Vi vill att hela Sörmland ska leva och att man ska kunna verka och bo överallt. Därför behövs förenklingar av strandskyddet.

Debatt 30 maj 2022 18:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill att hela Sörmland ska leva och att man ska kunna verka och bo överallt. För att det ska bli möjligt behöver förändringar göras. En sådan förändring är förenklingar av strandskyddet. Centerpartiet har sedan tiden i Alliansregeringen varit pådrivande för ett strandskydd som ger större möjligheter att bygga på landsbygden. Just nu ligger ett förslag på bordet med konkreta förändringsförslag.

 

Förslaget som riksdagen kommer rösta om i månadsskiftet maj/juni innehåller tre förenklingsdelar. För det första föreslås att strandskyddet vid t ex våtmarker tas bort helt, vilket varit efterfrågat av de som är verksamma på landsbygden. 

För det andra så blir det i praktiken fritt fram att bygga vid små sjöar under 1 hektar och smala vattendrag under 2 m. Idag är det 100 m strandskydd kring dessa mindre vatten som det finns gott om i hela länet och inte enbart i Norrland. 

För det tredje ersätts dagens LIS-områden med så kallade strandnära utvecklingsområden, med betydligt mer generösa möjligheter att bygga, även i områden på landsbygden som idag har ett utökat strandskydd. 

 

Som en del i att göra skillnad på olika typer av vatten med lättnader på landsbygden föreslås också skärpningar i högt exploaterade områden där tillgången på stränder är begränsad. För medan landsbygdens utveckling stoppas på grund av strandskyddet, trots stor tillgång till stränder fortsätter utvecklingen i staden. På landsbygden ska strandmiljöer skyddas och restaureras, men samma krav har inte staden. 

Vi är stolta över det arbete som Centerpartiet gjort under många år i riksdagen för att få till lättnader för landsbygden, men så som övriga partier just nu valt att agera så kommer det inte bli verklighet, eftersom inte övriga borgliga partier kommer rösta för förslagen och det kommer inte gynna landsbygden. 

 

Det finns saker i förslaget som skulle kunna vara bättre och haft större lättnader, men i en förhandling så når man inte alltid allt man vill. Vi är ändå nöjda med just de tre nämnda förändringarna för det ger en första start för landsbygdens möjlighet att utvecklas. Vi har förhandlat med regeringen och dessa förslag hade kunnat genomföras nu och så hade vi kunnat arbeta vidare för ytterligare lättnader.

Men tyvärr kommer den lantbrukare som förbannar strandskyddet kring sin våtmark, den Sörmlänning vars planerade bygge hindras av en liten bäck, eller de kommuner med stora arealer utökat strandskydd som sett fram emot att kunna utse strandnära utvecklingsområden kan vi bara beklaga att ni kommer få fortsätta vänta på lättnader. 

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Sörmland

Anders Nordin (C)
Gruppledare Eskilstuna

Martina Hallström (C)
Kommunalråd Nyköping


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa