Ett friare, säkrare och grönare Europa

Sverige är ordförande i EU för tredje gången. Denna gång i en svår tid med flera parallella kriser, skriver EU-minister Jessika Roswall (M) och riksdagsledamoten Ann-Sofie Lifvenhage (M).
Sverige är ordförande i EU för tredje gången. Denna gång i en svår tid med flera parallella kriser, skriver EU-minister Jessika Roswall (M) och riksdagsledamoten Ann-Sofie Lifvenhage (M).

Debatt 16 februari 2023 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige inleder 2023 med att under årets första sex månader inneha ordförandeskapet i Europeiska unionen. Våra gemensamma europeiska värderingar och demokratiska institutioner, vårt välstånd och den fred och frihet vi numera lever i är en stark dragningskraft för många européer, som inte är en del av unionen. 

Det är också en del i vad Ukraina hoppas få bli en del av. Allra tydligast blev det när ukrainska styrkor, innan årsskiftet, återtog Cherson och hissade EU-flaggan bredvid sin egen ukrainska flagga. 

 

Arbetet under ordförandeskapet innebär även en långsiktig svensk investering, där ett effektivt och resultatorienterat genom­förande lägger grunden för ett större svenskt inflytande i unionen framöver. Arbetet vi gör tillsammans under EU-flagg är viktigt för att nå högre målsättningar och utveckling inom områden där vi kan dra nytta av varandra. Vi ser att fyra områden särskilt kommer att prägla det svenska ordförandeskapet:

  • EU:s yttre och inre säkerhet. EU:s snabba och beslutsamma svar på den ryska aggressionen mot Ukraina var ett viktigt styrkebesked för oss alla. Att behålla denna enighet både vad gäller förstärkt stöd till Ukraina och sanktioner mot den ryska regimen kommer att bli en helt central uppgift den kommande tiden för att åter uppnå fred. EUs yttre och inre säkerhet är viktiga grundpelare. Vi behöver en förstärkt bevakning av EU:s yttre gräns, en reformerad och hållbar migrationspolitik, samt ett utökat polissamarbete mellan staterna för att komma åt och bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.
  • Klimat och grön omställning. Klimatförändringarna är ett av vår tids stora gränsöverskridande problem, och EU är en av världens viktigaste klimatpolitiska aktörer. EU är också Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform. Regeringen kommer att verka för att EU snabbt minskar sitt beroende av rysk gas och andra fossila energikällor.
  • Europeisk konkurrenskraft. EU behöver en långsiktig agenda för att stärka Europas konkurrenskraft. EU har under lång tid nedprioriterat konkurrenskraften till förmån för kortsiktiga satsningar och alltför komplicerade regelverk. Alla medlemsländer har – precis som Sverige – mycket att vinna på ett ekonomiskt starkt EU och då krävs mer av frihandel, ett minskat regelkrångel och en stärkt konkurrenskraft. Det bidrar till ökad tillväxt såväl här hos oss i Sörmland, i landet som helhet och i hela EU.
  • Demokrati och rättsstat. Demokratiska värderingar och rättsstatens principer utgör grunden för vårt samarbete. Oberoende rättssystem och fungerande demokratiska institutioner är en förutsättning för en ömsesidig tillit. Att slå vakt om den liberala demokratins grundläggande principer är därför en kärnuppgift för regeringens ordförandeskap.

 

Sverige är nu ordförande i EU för tredje gången. Vi gör det i en svår tid med flera parallella kriser: Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Den energikris och stora ekonomiska svårigheter som följt i krigets kölvatten dsmy hotet från klimatförändringarna som påverkar oss alla. 

Arbetet att hitta gemensamma linjer kommer att bli prövande men avgörande för att vi ska ta oss framåt. Det är en viktig, svår och ansvarsfylld uppgift att under dessa omständigheter hålla samman unionen. Men i tider som präglas av krig och kris finns det få uppgifter som är så viktiga som att ta ansvar, hålla ihop och finna gemensamma lösningar.
 

Jessika Roswall
EU-minister (M)
 

Ann-Sofie Lifvenhage
Riksdagsledamot Södermanland (M)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa