Så minskar du risken att dö i förtid

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan, skriver professor Mai-Lis Hellénius från regeringens kommitté för främjande fysisk aktivitet.

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan, skriver professor Mai-Lis Hellénius från regeringens kommitté för främjande fysisk aktivitet.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2022-10-31 17:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åtta av tio svenskar vill röra på sig mer i vardagen. Trots det tillbringar vi uppemot 70 procent av vår vakna tid stillasittande. Genom små förändringar med mer rörelse i vardagen kan du i höst lägga fast nya vanor som ger dig ett rikare och längre liv.

Sverige tillhör de länder i Europa där befolkningen motionerar mest. Samtidigt tillbringar vi svenskar i snitt mellan nio och tio timmar av vår vakna tid liggande eller sittande, vilket placerar oss i världstoppen när det gäller stillasittande.Det här är en utveckling som vi måste bryta. Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. Det positiva är att vi alla kan bidra till att lösa problemet, både när det gäller vår egen hälsa och det större samhällsproblemet. Och vinsterna är omedelbara – särskilt för dem som rör sig minst.Rörelse förbättrar minnet, inlärningen och dämpar ångest. Forskning har tidigare visat att fysiskt aktiva personer sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Vi vet att fysisk aktivitet kan bidra till att förebygga och behandla alla våra stora folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, vanliga cancerformer och depression. Men flera nya studier visar att vi underskattat betydelsen av vardagsrörelse – och att varje steg ger tydliga hälsovinster.Att gå 9 800 steg per dag minskar risken för demens med 50 procent, visar en stor studie som nyligen publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Jama. De som ingick i denna grupp hade även 80 procent lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom och 70 procent lägre risk att drabbas av cancer.

Men även för dem som bara gick 3 800 steg om dagen minskade risken för demens med 25 procent. Och för varje 2 000 steg per dag som en människa tar kan risken för förtida död minska med 8–11 procent.En annan studie visade nyligen att de som når upp till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet – motsvarande 2,5 timmars rask promenad i veckan – hade 25 procents lägre risk att drabbas av depression jämfört med de som var inaktiva.

Åtta av tio svenskar vill röra på sig mer i vardagen än de gör i dag, visar en Sifoundersökning som vi i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet låtit göra. För att inspirera fler att röra sig mer i vardagen har vi sammanställt enkla fakta och tips i boken ”Varje rörelse räknas – Vardagsrörelsens betydelse och hur vi kan bryta stillasittandet”.


Här är fem tips på hur du kan röra dig mer i vardagen:
1. Gör rörelser du kan och gillar några minuter varje halvtimme, exempelvis tio benböj.
2. Ta trappan i stället för att använda hiss eller rulltrappa.
3. Stå eller gå när du pratar i telefon och börja med promenadmöten.
4. Rör dig utomhus varje dag. Sträva efter minst 7 500 steg eller gärna 10 000 steg om dagen.
5. Gå eller cykla när du ska handla eller uträtta andra ärenden.Vanor är svåra att bryta, inte minst de dåliga. Börja därför med att sätta upp mål som är tydliga, men enkla att nå. Belöna dig själv när du lyckas uppnå dina mål och kom ihåg att lite fysisk aktivitet är alltid bättre än ingen.

Genom små förändringar i vardagen kan vi leva längre och må bättre – både fysiskt och psykiskt – samtidigt som samhället kan spara stora pengar. Forskningen visar att varje steg räknas, att de som rör sig minst har mest att vinna och att vinsterna är omedelbara. Använd hösten till att lägga grunden till ett rikare och friskare liv!Mai-Lis Hellénius
Professor i allmänmedicin, utredningssekreterare i regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet