Festen på Tidö slott ger bakfylla i kommunerna

Debatt 25 oktober 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidöavtalet är resultatet av M:s, L:s, KD:s och SD:s förhandlingar om hur de tillsammans ska styra Sverige. Vi vänder oss till de lokala partiföreträdarna: Inser ni vad avtalet innebär för Flen?

 

Vi börjar med en i sammanhanget till synes harmlös punkt: Utreda det kommunala utjämningssystemet, inklusive åtgärder för att hantera högskatteproblematik i kommunerna. Moderaterna har länge hävdat att ett avskaffat utjämningssystem skulle pressa kommunerna att skapa tillväxt. KD tycker visserligen synd om glesbygden men lika synd om kommuner som växer. 

Punkten i avtalet handlar därför om att införa ett system som är mindre utjämnande, i stil med det som föreslås i en rapport från högerns tankesmedja Timbro för några år sedan. Man vill undvika utjämningens ”marginaleffekter” som, enligt Timbro, får kommuner att satsa på blommor hellre än jobb och vuxenutbildning. De anser även att det är en olycklig effekt av utjämningen att mottagarkommunerna (det vill säga i princip alla utanför Stockholm) bygger badhus. Vi häpnar. 

 

Flen är en av de kommuner som, per invånare, tar emot mest pengar från utjämningssystemet. Anser M, KD och L även i Flen att det är utjämningssystemets fel att vi har en hög arbetslöshet? Har vi kommunpolitiker avstått från att förbättra vuxenutbildningen på grund av ”marginaleffekter” i systemet? 

Borde vi slopa utsmyckning och badhus? Och framförallt – kommer mindre pengar i skatteutjämning ge Flen ökade resurser att lösa våra problem? Det är frågor som måste besvaras för att skingra den ideologiska dimma som ligger över de partiledningar och tankesmedjor som styr landet.

 

Avtalet slår också mot Flens skola. Skrivningar om att reglera lärares undervisningsskyldighet och minska administrationen låter bra, men samtidigt ska det bli mer lovskola och utökad timplan. Vi undrar vem som ska betala alla tjänster som krävs för att få ekvationen att gå ihop? Samma kommun som fått mindre pengar från skatteutjämningen? 

Avtalet slår vidare fast att det ska vara ordning i skolan! Men hur? Med hjälp av fler vuxna? Nejdå, via ett avtal som barn och föräldrar ska skriva på. Dessutom begränsas kommunens redan lilla utrymme för skolsatsningar ytterligare genom införande av obligatoriskt skolval. Flens skola läcker redan pengar till andra kommuner då många elever lockas dit. 

Att uppmuntra fler att göra det – samtidigt som bättre resultat ska uppnås i den kommunala skolan – är en logik vi inte förstår. Men våra lokala högerpartier verkar vara med på båten, M i Flen gick till val på obligatorisk skolval. En sak är klar, friskolelobbyns glädjeskutt över Tidöavtalet överträffades i höjd bara av friskolornas rusande aktiekurser.

 

Till sist: SD har fått med hela sin migrationspoitik i avtalet. Permanenta uppehållstillstånd ska avskaffas och de utan medborgarskap (eller svåruppnådda arbetstillstånd) kastas ut om de inte längre har akut skyddsbehov. Kraven för medborgarskap ska kraftigt höjas och medborgarskap dessutom kunna återkallas, på godtyckliga grunder. Samtidigt ska personer utan medborgarskap utestängas från flera välfärdssystem vilket gör vägen till att uppfylla kraven i stort sett omöjlig. 

Inte bara Sveriges entrédörr ska stängas, även de etablerade ska petas ur gemenskapen. Invånare i Flens kommun kommer drabbas av denna djupt rasistiska politik, antingen direkt eller från första parkett beskådande tragedierna när de genomförs. Det är vi som kommer få känna det hårdnande samhällsklimatet inpå bara skinnet. Är ni beredda på det M, L och KD?

 

Huda Omar (V)
Lena H-Broström (V)
Ing-Marie Sundin (V)
Flen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa