Miljöpartiet: Flen måste höja ambitionen för klimatet

Det ska vara lätt att åka buss och tåg eller cykla i Flens kommun, skriver miljöpartisterna Cecilia Friis, Hans Wrådhe och Simon Stålspets.

Det ska vara lätt att åka buss och tåg eller cykla i Flens kommun, skriver miljöpartisterna Cecilia Friis, Hans Wrådhe och Simon Stålspets.

Foto: Seda Aksoy/Fredrik Sandberg, SCANPIX

Debatt2024-05-24 05:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunfullmäktige i Flen tog i april i år beslut om en ny energi- och klimatplan. Miljöpartiet de gröna röstade nej till planen. Den svarar inte alls upp emot de behov och åtaganden Sverige har för att klara Parisavtalet om att begränsa den globala medeltemperaturen. Det innebär också att den nya strategiska planen för Flen, som så fint bygger på agenda 2030, endast blir ett korthus. Ett övergripande problem med energi- och klimatplanen är den bristande ambitionen för minskade utsläpp av klimatgaser. Länsstyrelsen för Södermanlands län tog 2019 fram en koldioxidbudget som innebär att utsläppen bör minska med 16 procent per år i länet. 

Det beslutade fullmäktige också som ett mål i hållbarhetsprogrammet för Flens kommun 2020, men det målet ser nu ut att vara helt bortblåst i den nya energi- och klimatplanen. 

Det är oerhört viktigt att hålla fast vid de mål som krävs för att vi på ett rimligt vis ska kunna bidra till Parisavtalets mål. Det är ett tufft mål för en liten kommun att minska utsläppen med 16 procent per år eftersom vi är beroende av en mycket mer långtgående klimatpolitik från regeringen och EU. 

Miljöpartiet anser att kommunen ändå måste hålla kvar målet, och samtidigt tala om för regeringen att de med sin politik inte ger oss möjligheten att ens komma nära målet. Vi kan inte bara lägga oss platt för regeringen när de drar undan fötterna för oss!Ett annat problem är jord- och skogsbrukets klimatpåverkan. Utsläppen är stora och frågan måste tas på mycket större allvar i energi- och klimatplanen. En stor del av regelverket och stödsystemen beslutas på EU-nivå och nationell nivå. 

Det finns ändå mycket som går att göra på frivillig väg av aktörerna inom jord- och skogsbruket. Miljöpartiet anser att kommunen måste ha en omfattande dialog med jord- och skogsbrukare om hur de kan bidra till att minska utsläppen och öka kolbindningen i marken. De kan samtidigt bidra till att värna den biologiska mångfalden. 

Ett tredje problem i planen handlar om transporter. För att snabbt få ner utsläppen från transporter måste alternativen till att åka bil göras mer attraktiva. Det ska vara lätt att åka buss och tåg eller cykla. Kommunen behöver agera offensivt i samarbetet med Region Sörmland, för att förbättra busstrafiken både på landsbygden och i tätorterna.

Miljöpartiet vill också förbättra den regionala tågtrafiken och att vi får tillbaka persontrafik på järnvägen mellan Nyköping och Flen. Cykelvägarna mellan kommunens tätorter behöver bli trafiksäkra. Det är nu med livet som insats man tar sig med cykel från Flen till Hälleforsnäs eller Bettna på de krokiga bilvägarna utan vägrenar. 

Kommunen måste i sin dialog med Trafikverket och regionen poängtera hur viktigt det är att cykelvägarna byggs ut, och att det har högre prioritet än många projekt för att förenkla för biltrafiken. Vi i Miljöpartiet de gröna säger att Flens kommun måste höja ambitionerna i klimatarbetet! Och kommunen måste satsa stort på dialog med många aktörer för att nå målen!

Cecilia Friis 
Gruppledare för Miljöpartiet Flen

Hans Wrådhe
Styrelsen för Miljöpartiet Flen

Simon Stålspets 
Landsbygdsambassadör Miljöpartiet Sörmland