Fler köper en elbil – om de har en egen laddplats

Debatt 21 februari 2023 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet elbilar och ökar och därmed behovet av laddning. Tyvärr kretsar ofta debatten och rapporteringen kring publik laddning i stället för laddning vid egen parkeringsplats. Det riskerar att bidra till att bromsa elektrifieringen av fordonsflottan. Skälen är flera. 

Enligt Energimyndigheten sker ungefär 80– 90 procent av laddningen vid icke-publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Samtidigt tar många kommuner nu bort befintliga parkeringsplatser och det tillkommer alldeles för få vid nybyggnation, trots att bilarnas antal och betydelse ökar. Det är en ekvation som inte går ihop. 

 

Enligt en ny undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK) föredrar en tydlig majoritet att ladda på en egen parkeringsplats. På frågan ”Om du skulle köpa en elbil, hur viktigt är det då att ha tillgång till egen parkeringsplats med möjligheter att ladda?” svarade 85 procent att det är antingen helt nödvändigt, mycket eller ganska viktigt. Resultatet är inte överraskande, då det finns många fördelar med laddning vid den egna parkeringsplatsen. 

  • Att ha en egen laddplats skapar trygghet för fler att våga ta steget att köpa en elbil. Man kan ladda på de tider som passar en själv, vilket är i linje med den unika flexibilitet som bilen erbjuder. 
  • När det blir enklare att ladda vid bostaden kan bilen vara fulladdad efter natten. Bilisterna behöver då inte oroa sig för att hitta en laddplats nästa gång man ska parkera under dagtid. På så sätt minskar även beroendet av extremt stor räckvidd. Värt att notera är att en svensk personbil kör i snitt cirka tre mil per dag (Trafikanalys). 
  • Det behövs inte heller lika stora batterier och fordonen kan bli mindre resurskrävande i alla led. Då kan även priset på bilarna sjunka eftersom batterier i dag utgör en stor del av produktionskostnaden. Omställningen av fordonsflottan kan skyndas på.
  • Laddning nattetid skapar också förutsättningar för långsam laddning vilket är mer skonsamt mot batterierna och ökar deras livslängd. Långsam laddning på natten är också ”skonsamt” mot elsystemet. 

 

Ungefär hälften av alla nybilsregistreringar 2022 var laddbara fordon, vilket inkluderar både laddhybrider och rena elbilar. Samma år passerade Sverige fem miljoner personbilar i trafik, vilket är rekord. I takt med att befolkningen ökar kommer också antalet bilar att göra det. 

I sammanhanget bör det understrykas att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn har minskat med 21 procent i jämförelse med 1990. Ska denna positiva utveckling fortsätta är det viktigt att nya bränslen och energieffektiv teknik kommer ut på marknaden. Här är elektrifiering en central komponent. 

Därför efterlyser KAK konkreta åtgärder:

  1. Se till att det skapas tillräckligt många parkeringsplatser vid nybyggnation. Om något så ökar bilens betydelse snarare än minskar och det är den realitet som politiken borde utgå från.
  2. Skapa bästa möjliga förutsättningar för att bygga ut möjligheterna till långsam laddning vid hemmet eller arbetsplatsen. Detta bör vara tydligt prioriterat framför publik laddning. 
  3. Utveckla möjligheterna till mobilitet. Kortare resor i stadsmiljö öppnar möjligheter för lättare fordon och mindre batterier. 

 

Hållbarhetsarbete kräver ett holistiskt synsätt där de olika delarna måste hänga ihop. Det är viktigt att det tillkommer laddmöjligheter, men också att det görs på rätt sätt. Det är dags att kommuner och andra aktörer börjar att arbeta därefter. Gärna fler publika laddplatser men fler parkeringsplatser med laddning är högsta prioritet. 

Anders Ydstedt 
Ordförande, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

P-O Hedman
Expertrådet, KAK


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa