Fler ska få möjlighet till en framtid i Flen

Flen - Sörmlands hjärta.

Flen - Sörmlands hjärta.

Foto: David Gagnert

Debatt2023-09-27 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För första gången någonsin ökar intresset att bosätta sig i mindre orter och på landsbygden. Allt tyder på att åren med pandemi inte bara har gett oss digitala förutsättningar att arbeta mer hemifrån utan att människor också i större utsträckning väljer att bo och leva mer lantligt än tidigare. Det är nu vi verkligen har en chans att vända Flens kommuns nedåtgående befolkningsutveckling. Tillsammans. 

Våra politiska prioriteringar för de kommande fyra åren lyfter särskilt tre viktiga målområden som vi gemensamt ska jobba mot.

Flen - en tillväxtkommun
När nu trenden är att fler vill bo i mindre städer och på landsbygd har Flens kommun en stor möjlighet att attrahera nya invånare. Vi behöver skapa attraktiva boendemiljöer, goda förutsättningar för företagsetableringar och ett välmående näringslivsklimat. Vi ska ligga i framkant när det kommer till innovationer och tekniska lösningar. Både tätorter och landsbygd ska utvecklas. Vi ska vara ett tydligt alternativ till storstäderna omkring oss och locka fler att bosätta sig här med närhet och goda pendlingsmöjligheter till både stad och landsbygd.

Flen - där människor får växa och ta plats
Här ska människor våga drömma stort och känna hopp om att kunna förverkliga sina drömmar. Bra skolor, utbildning och kompetensutveckling är en central del i att låta människor att växa och bli självständiga. Fler barn ska få växa upp med föräldrar som arbetar och är självförsörjande. Flensborna ska känna att de genom sin demokratiska
rättighet kan påverka samhällsutvecklingen.

Flen - för trygghet genom hela livet
Genom samverkan och ett gemensamt ansvar ska vi fortsätta att jobba för ett Flen där fler känner trygghet och tilltro. Vi vill se ett engagerat civilsamhälle och ett rikt föreningsliv där kommunen möjliggör och samarbetar. Det är tillsammans som vi bygger ett starkt och tryggt lokalsamhälle.

Här, mitt i Sörmlands hjärta, ska fler få möjlighet att bygga sin framtid.

Socialdemokraterna i Flen
Centerpartiet i Flen