Fler småhus kräver att politiker slutar bromsa

Debatt 25 september 2022 21:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många kommun- och regionpolitiker är väl medvetna om behovet fler småhus, men åtskilliga av dem faller på eget grepp och fungerar som bromsklossen som sätter stopp för en potentiell småhusboom. Det visar en färsk undersökning från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) som vill se en ny egnahemsrörelse.

 

Det är uppenbart att politikerna prioriterade ned bostadsfrågan under valrörelsen. Människors möjligheter att skapa sin egen trygghet tappades bort eller fastnade i populistiska utspel. Vi vill påminna landets tillträdande kommunalråd och regionråd att nyckeln till ett eget hem också är nyckeln till ett tryggare samhälle.

TMF:s Politikerbarometer, framtagen i samarbete med Demoskop, har frågat 4 000 kommun- och regionpolitiker runt om i landet hur de ser på småhusens roll i samhället. Frågorna ställdes vid två tillfällen hösten 2020 och vid ett tillfälle helt nyligen. Resultatet är slående. Trots politikernas uttalade ambition att satsa på småhus säger verkligheten något annat.

Av kommunpolitikerna i Sörmland tycker 67 procent att det finns ett mycket eller ganska stort behov av att bygga fler småhus. Bland regionpolitikerna är en lika stor andel, 67 procent, av samma åsikt.

 

Av länets kommunpolitiker tycker 60 procent att kommunen bör ta initiativ till ökat småhusbyggandet. Motsvarande siffra för regionpolitikerna och regionernas ansvar i sammanhanget ligger på 30 procent. En klar majoritet av politikerna i Sörmland menar att en större andel småhus bidrar till en bättre social hållbarhet, alltså till ökad trygghet.

Den sista punkten är särskilt intressant mot bakgrund av debatten om integrationsproblem i områden med koncentrerad höghusbebyggelse. Småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Drygt hälften av befolkningen bor i ett egnahem. Men många fler uppger att de vill bo i småhus. Ett eget hem skapar ett stort inflytande över boendemiljön som stimulerar engagemang, ansvar och medskapande.

 

Kommunernas initiativ för att underlätta småhusbyggande är en viktig komponent när det gäller att lösa de integrationspolitiska utmaningar som trångbodda hushåll i utsatta områden innebär. Det kräver en omfattande självrannsakan hos landets kommuner som istället för att bromsa stadsutvecklingen måste prioritera småhusbyggande. 

Småhusens andel av nyproduktionen är markant lägre i Sverige än i jämförbara länder. Samtidigt är antalet småhus som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest mark per invånare samtidigt som befolkningen har fördubblats på 100 år är detta anmärkningsvärt.

 

TMF har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet. Här finns konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. Det är hög tid att damma av de projekt som en gång i tiden skapade attraktiva trädgårdsstäder som Enskede och Bromma. Det är hög tid för en modern småhusboom. 

 

David Johnsson
Vd på Trä- och Möbelföretagen

Gustaf Edgren
Bostadspolitisk expert på Trä- och Möbelföretagen


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Kommunens mångmiljonsatsning – här vill de bygga nytt boende ✓227 miljoner ✓Dissar fem andra platser

Kommunens mångmiljonsatsning – här vill de bygga nytt boende ✓227 miljoner ✓Dissar fem andra platser

Här ska Kfast bygga radhus – som bostadsrätter ✓Billigare pris men dyrare avgift ✓"Tror det finns stort intresse"

Här ska Kfast bygga radhus – som bostadsrätter ✓Billigare pris men dyrare avgift ✓"Tror det finns stort intresse"
Visa fler
Ämnen du kan följa