Folkbildningen behövs för att samhället ska fungera

Folkhögskolor, som Åsa folkhögskola på bilden, erbjuder en inkluderande, tillgänglig och mångfacetterad utbildningsmiljö som kompletterar traditionella utbildningar på universitet och högskolor, skriver läraren Linus Larsson.

Folkhögskolor, som Åsa folkhögskola på bilden, erbjuder en inkluderande, tillgänglig och mångfacetterad utbildningsmiljö som kompletterar traditionella utbildningar på universitet och högskolor, skriver läraren Linus Larsson.

Foto: Roger Culmsee

Debatt2023-09-22 11:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Folkbildningsrådets hemsida är den första text man möter: ”Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.” 

De första folkhögskolorna startade sin verksamhet i Sverige 1868 och i Sörmland grundades Åsa folkhögskola strax efter, 1872. Sedan dess har folkhögskolorna utbildat och folkbildat Sverige och spelat en viktig roll i utbildningssystemet och samhället av flera anledningar:

  • Folkhögskolor erbjuder en alternativ väg till utbildning för personer som kanske inte har möjlighet att studera vid traditionella universitet eller högskolor. De är öppna för alla, oavsett ålder, tidigare utbildning eller bakgrund. Detta främjar en inkluderande och demokratisk utbildningsmiljö.
  • Folkhögskolor erbjuder kurser och program som sträcker sig över en bredd av ämnen, kultur, samhällsvetenskap, språk och mycket mer. Detta möjliggör personlig utveckling och möjlighet att utforska intressen även efter formell utbildning.
  • Folkhögskolor värnar om demokrati och samhällsengagemang. De erbjuder kurser och aktiviteter som främjar medborgarskap, medvetenhet om samhällsfrågor och aktivt deltagande i det demokratiska samhället. 
  • Folkhögskolor har ofta en internationell och mångkulturell atmosfär. De kan vara en viktig resurs för utlandsfödda som vill lära sig svenska språket och förstå den svenska kulturen. Detta främjar integration och ökad förståelse för mångfald.
  • Folkhögskolor erbjuder stöd och möjligheter för personer med olika bakgrunder och behov, såsom personer med funktionsvariationer, personer med låg utbildningsnivå och personer som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetslivet.

Vi ska vara stolta över att våra folkhögskolor är en del av det svenska utbildningssystemet! De erbjuder en inkluderande, tillgänglig och mångfacetterad utbildningsmiljö som kompletterar traditionella utbildningar på universitet och högskolor. De främjar personlig utveckling, demokratiskt engagemang och samhällsintegration på ett sätt som fyller en unik och värdefull roll inom utbildningslandskapet. 

Regeringen meddelade den 12 september att landets folkhögskolor får 100 miljoner kronor extra i nästa års budget. Vi är naturligtvis tacksamma för det. 100 miljoner fördelat på 156 folkhögskolor motsvarar 640 000 kronor per skola, vilket är ungefär en tjänst. Det bör ställas i relation till de fem tjänster Sörmlands två folkhögskolor blev av med i och med budgeten för 2023 och de ytterligare tjänster som kommer att försvinna i och med Region Sörmlands besparing på 700 tjänster inför nästa år. 

Det statliga stödet till folkbildning i både folkhögskolor och studieförbund är årligen fyra miljarder kronor. Pengar som får utväxling i samhället på de mest gynnsamma sätt. Ställ dessa fyra miljarder i proportion till exempelvis de 46 miljarder kronor som Skatteverket uppskattar att samhället förlorar varje år på grund av skatteflykt! 

Linus Larsson
Lärare på folkhögskola