Frikoppla inte skyddsombuden från fackförbunden

Debatt 27 november 2022 18:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige fortsätter byggbranschen att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatser, och trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid. Nu hotar högerpartierna med att frikoppla skyddsombuden från fackföreningarna. Något som ofrånkomligen skulle leda till svagare arbetsmiljöarbete och farligare arbetsplatser. 

 

Efter en mindre nedgång under 2020 är statistiken över antalet förolyckade på arbetsplatserna tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under 2021 skedde totalt 48 dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser varav 10 inom byggbranschen. I år har redan 10 personer omkommit i anslutning till byggverksamhet, och då är vi bara i november.

Det är människor som aldrig mer kan gå hem till sina familjer. Barn som förlorar sina föräldrar. Nära och kära som måste sörjas alldeles för tidigt. Helt oacceptabelt och fruktansvärt tragiskt. 

Det är mot bakgrund av detta som våra skyddsombud är så viktiga. För siffrorna kunde varit betydligt högre.

 

En rapport från arbetsmiljöverket 2018 visar att i princip samtliga granskade dödsolyckor hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur. Dödsolyckorna är alltså något som går att undvika. Alla dessa människor hade kunnat komma hem till sina nära och kära – om bara arbetsmiljöarbetet fungerat som det skulle.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, och i det ingår att på alla vis motverka stressade situationer som kan leda till att rutiner frångås. Till sin hjälp har hen skyddsombud som utsetts av sitt fackförbund men utbildats gemensamt av arbetsgivare och fackförening. Upplägget visar styrkan i den svenska modellen och har trots allt gjort Sverige till ett av Europas säkraste länder att arbeta i.

 

Nu kommer oroväckande signaler att den nya högerregeringen vill frikoppla skyddsombuden från fackföreningarna. Alltså låta varje skyddsombud stå helt ensamt i sitt viktiga arbete, utan någon stöttning eller hjälp från ett fackförbund. Detta trots att en statlig utredning så sent som i september i år konstaterade att skyddsombudens arbete, både lokala och regionala, är effektivt och ändamålsenligt. 

 

Så vad skulle det få för konsekvenser om skyddsombuden fick stå ensamma, utan en fackförening i ryggen?

Ett fackförbund kan varken stötta eller företräda ett skyddsombud som inte är medlem i föreningen. De fackliga organisationerna driver i dag ärenden som rör skyddsombudets rättigheter, exempelvis om ett skyddsombud hindras. Det görs genom tvisteförhandling och sedan vidare i Arbetsdomstolen. Kostsamma processer som få skyddsombud kommer att vilja riskera om de står ensamma.

 

Ett skyddsombud kan även stämmas på den ekonomiska skada hen har orsakat företaget genom att exempelvis beordra ett skyddsstopp. Med ett fackförbund i ryggen behöver skyddsombudet inte oroa sig för detta. Utan facket står däremot skyddsombudet ensamt och kan lätt skrämmas till tystnad.

Att skyddsombudet är fackligt förtroendevald ger dem även ett utökat lagstöd genom exempelvis förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.

 

Ännu finns inget skarpt förslag och vi hoppas innerligt att något sådant aldrig ser dagens ljus. Men skulle ett sådant komma är det viktigt att alla arbetstagare här i Sörmland förstår vad som står på spel.

Svenska arbetsplatser ska vara säkra och trygga. Alla ska komma hem efter arbetsdagen. Det måste vara en självklarhet i Sverige och i Sörmland år 2022. Därför kommer vi aldrig acceptera att politikerna går in som en elefant i porslinsaffär och slår sönder ett välfungerande system som i generationer trots allt gjort våra arbetsplatser till några av världens säkraste. 

 

För politikerna verkar det mest handla om ideologi. För oss handlar det om liv och död.

 

Jan Andersson
Ordförande Byggnads Mälardalen

Johan Lindholm
Förbundsordförande Byggnads


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa