Gängkriminaliteten i S är en nationell säkerhetsrisk

I media har det avslöjats att det funnits kännedom om gängkriminella i Socialdemokraternas studieförbund ABF under en längre tid, utan att partiet har agerat, skriver sverigedemokraterna Matheus Enholm, Katja Nyberg, Jonas Andersson och Mikael Strömberg.
I media har det avslöjats att det funnits kännedom om gängkriminella i Socialdemokraternas studieförbund ABF under en längre tid, utan att partiet har agerat, skriver sverigedemokraterna Matheus Enholm, Katja Nyberg, Jonas Andersson och Mikael Strömberg.

Debatt 15 februari 2023 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen nåddes Sverige av nyheten om att Botkyrkas socialdemokratiska kommunalråd, Ebba Östlin, röstades bort under kuppartade former. Ett femtiotal nya medlemmar uppges ha dykt upp vid Socialdemokraternas möte, bland dem flera personer som knappt pratar svenska och med nära kopplingar till gängkriminalitet. Om detta inte var illa nog så uppges det dessutom att Socialdemokraternas egna studieförbund ABF har använts för rekryteringen av de nya medlemmarna.

 

Att ett skattefinansierat studieförbund på detta sätt används som bas för rekrytering av personer med nära koppling till gängkriminalitet är naturligtvis mycket allvarligt. Det vittnar dessutom om att det svenska samhället brottas med betydligt mer långtgående problem än den redan oerhört svåra samhällsuppgiften att stoppa den organiserade brottsligheten och låsa in de kriminella gängen.

När ett parti som Socialdemokraterna så hastigt kan förlora kontrollen över sina egna kommunföreningar, som dessutom är i styrande samhällsposition, finns det givetvis en överhängande risk att kriminella element också tar sig in i samhällets allra yttersta toppositioner. En sådan utveckling skulle snabbt kunna leda till omfattande nationella säkerhetsrisker.

 

Därför blir det extra allvarligt när Socialdemokraternas partiledning så snabbt kastat sig ut för att avfärda den uppenbara faran med det inträffade. Magdalena Andersson själv försökte till och med i intervjuer påskina att det inte funnits några belägg för att kriminella haft inflytande över processen. 

Efter att flera journalister grävt fram kopplingar mellan Socialdemokraternas studieförbund, den lokala partiföreningen ”Folkbildarna” samt det kriminella Vårbynätverket valde Socialdemokraterna till sist ändå att tillsätta en utredning kring uppgifterna om den gängkriminella infiltrationen av partiet. Socialdemokraterna menar dock att de inte kunnat hitta några som helst indikationer på att partiet infiltrerats av gängkriminella.

 

Samtidigt har det i media avslöjats att det funnits kännedom om gängkriminella i Socialdemokraternas studieförbund under en längre tid, utan att partiet har agerat. Det betyder att Socialdemokraterna i så fall har agerat precis lika slapphänt med gängkriminella element i sitt eget parti som de gjort med gängkriminaliteten som tillåtits breda ut sig i stora delar av samhället under deras senaste åtta år vid makten.

Det är så klart ingen tillfällighet att detta just drabbar Socialdemokraterna som så länge blundat för samhällsutvecklingen. Det socialdemokratiska samhällsbygget har runt om i Sverige lett till parallellsamhällen där vissa grupper lever med egna lagar och egna regler, där språket många gånger är ett annat än det svenska och där de styrande inte är svenska staten. 

 

Tyvärr är det inte alls omöjligt att händelserna i Botkyrka är startskottet till att fler utomparlamentariska grupperingar, klaner och gängkriminella gör försök att ta över Socialdemokraternas föreningar på andra håll runt om i Sverige. 

Detta för att påverka politiken och samhället i en riktning som liknar allt annat än det Sverige som vi känner. Om Socialdemokraterna lyckas lika dåligt med att städa upp i sitt eget parti som de gjort med gängkriminaliteten i samhället så utgör Socialdemokraterna inte bara en fara för sig själva, de är också en säkerhetsrisk för hela det svenska samhället.

 

Matheus Enholm 
Talesperson demokratifrågor (SD)

Katja Nyberg 
Riksdagsledamot justitieutskottet (SD)

Jonas Andersson 
Riksdagsledamot kulturutskottet (SD)

Mikael Strömberg
2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden Eskilstuna (SD)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa