Gångvägen behöver inte ingå i skolgården

Ett omförhandlat hyresavtal är bättre än att kommunen säljer den långsiktiga beslutanderätten över området, menar Vänsterpartiet i Strängnäs.
Ett omförhandlat hyresavtal är bättre än att kommunen säljer den långsiktiga beslutanderätten över området, menar Vänsterpartiet i Strängnäs.

Debatt 24 maj 2023 08:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pontus Wennerberg och Margit Urtegård skrev den 16 maj sitt senaste inlägg i debatten gällande Benninge. De efterfrågade oppositionens syn.

Det är som sagt två frågor, delvis gällande kommunens och Strängnäs fastighets AB (SFAB) affär med Europaskolans fastighetsbolag Lyktan förvaltning AB samt delvis gällande gångstråket i östra delen av området.

Vi har hittills inte sett något övertygande argument kring varför det är bättre att kommunen äger fastigheten istället för SFAB och sen ger Lyktan tomträtt för lokaler som Lyktan äger. En tomträtt kan köpas och säljas. Den ger också starkare rätt än vad ett hyresavtal gör. Vår bild är att majoriteten, med kommunstyrelsens första steg den 31 maj, i praktiken säljer den långsiktiga beslutanderätten över området.

Nuvarande hyresavtal verkar inte vara funktionellt. Hyran är för låg för att lokalerna ska kunna underhållas långsiktigt och avtalet gör att SFAB får ta kostnader för exempelvis vattenskador. Ett omförhandlat hyresavtal framstår som ett bättre alternativ, annars går det att säga upp till 2028.

Långberget är ett viktigt friluftsområde och vi ser inget skäl för att inkludera gångvägen i varken tomträtten eller i skolgården. Gångvägen har i praktiken varit en del av Långbergets infrastruktur och koppling ned mot Nabbviken långt innan Roggeskolan etablerades. SFAB kan sätta staket längs med sidorna av den om skolan vill avgränsa sin skolgård. Förbudsskyltarna som skolan satt upp i fastighetsgräns har bara effekt på laglydiga kommuninvånare och inte på de personer som skolan har skäl att avvisa under skoltid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa