Ge kommunerna vad de önskar – skatten från vindkraft

Debatt 10 augusti 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stor majoritet av kommunpolitikerna i Södermanland anser att fastighetskatten för vindkraft ska gå till kommunerna. Riksdagspartierna måste inse vad som står på spel: Elektrifieringen och klimatomställningen hotas om inte kommunerna får starkare incitament att godkänna vindkraft.Vad som är möjligt att bygga ut om 10–15 år kan ingen veta med säkerhet, men vi vet att elproduktionen från vindkraft, och delvis solkraft, kan öka snabbt.

Vi vet också att det finns ett starkt stöd för att bygga ut vindkraften. Det är dubbelt så många som tycker att den egna kommunen "bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige", än de som tycker motsatsen, enligt en Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av alla vindkraftverk i något skede av tillståndsprocessen under 2021.Demoskops politikerpanel 2022 har nu, på uppdrag av nätverket Vindkraftens klimatnytta, undersökt hur kommunpolitikerna i Södermanland ser på olika förslag om vindkraft.

1. Fastighetsskatten till kommunen. Hela 86 procent av de svarande kommunpolitikerna håller med om att "Staten bör överföra fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraften byggs".

Statens kostnad för att ge kommunerna en rejäl ersättning vid vindkraftsutbyggnad vore försumbar jämfört med den mycket stora nytta vindkraften har för elektrifieringen och klimatomställningen.2. Tidigare kommunalt beslut. Drygt 89 procent av politikerna i Södermanland ställer sig bakom förslaget att "Kommunernas beslut om att antingen godkänna eller stoppa en vindkraftspark bör komma tidigt i processen och ett beslut att godkänna ska inte senare under tillståndsprocessen kunna rivas upp".

Om man tidigarelägger kommunernas beslut slipper vindkraftsföretagen att lägga ner stora resurser på projekt som senare ändå stoppas.3. Planeringsstöd för vindkraft. En stor majoritet, 84 procent, av kommunpolitikerna är också positiva när det gäller det tredje förslaget: "Staten bör återinföra det tidigare stödet till kommunernas planering för var det bör – och inte bör – vara möjligt att bygga vindkraft."

Ett nytt planeringsstöd till kommunerna, liknande det som infördes av alliansregeringen, skulle involvera kommunmedborgarna och reducera konflikter om olika vindkraftsparker.Besluten brådskar, eftersom svårigheten att få kommunal tillstyrkan för ny vindkraft hotar elektrifieringen och industrins klimatomställning.

Håller riksdagsledamöterna i Södermanland med sina kommunpolitiker om att exempelvis fastighetsskatten för ny elproduktion bör gå till kommunerna, att kommunernas beslut i vetofrågan bör tidigareläggas och att det behövs ett nytt planeringsstöd till kommunerna?

Anders Wijkman
Ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman
Vd Svensk Vindenergi

Hillevi Priscar
Landchef, OX2 Sverige

Johanna Bohn
Vd wpd Scandinavia

Maria Röske
Vd, BayWa r.e.

Peter Zachrisson
Vd SR Energy


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa