Glesbygdsstöd för apotek har spelat ut sin roll

Debatt 3 januari 2022 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I regeringens budget fastslås att tillgängligheten till apoteksservice inte har förändrats nämnvärt under året som gått. Ändå har flera partier, bland annat S och KD, argumenterat för en förändring av glesbygdsstöden till apotek. Bakom den argumentationen ligger en underskattning av nätapotekens bidrag till tillgängligheten och en låg förståelse för konsumenterna utanför storstäderna.

Näthandeln har de facto ökat tillgängligheten dramatiskt senaste åren – för hela landet. Sveriges apoteksförening konstaterade redan innan pandemin att var fjärde apoteksprodukt såldes online. I sin senaste branschrapport slår man fast att ökningen i omsättning hos apotekens e-handel mellan 2017 och 2021, ligger på 300 procent.

Det innebär en enorm förskjutning i konsumentbeteende som inte går att bortse ifrån. Om fysiska apotek med begränsat utbud och öppettider har svårt att konkurrera handlar det snarare om att kunderna föredrar något annat.

I dag förväntar sig apotekskunder inte bara att kunna beställa online utan även att kunna få rådgivning via nätet. Att ge anpassade råd kring läkemedel är kärnan i apotekens verksamhet. Lagen säger att varje apotek måste ha minst en farmaceut. Hos nätapoteken finns rådgivningen tillgänglig på fler av dygnets timmar och i fler kanaler än hos de fysiska. 

Nätapoteken har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan, och leveransen får du till dörren, ombudet eller boxen – kunden väljer själv vad som passar bäst.

Är fysiska apotek i sig ett så pass reellt behov att vi behöver ytterligare bidrag till deras fördel? Eller ska vi snarare ta hänsyn till konsumenternas behov och nya beteenden och digitalisera därefter?

Tillgängligheten är en demokratifråga som inte ska motarbetas med icke konkurrensneutrala glesbygdsbidrag. I stället kan logistikbolag erbjudas del av stödet för att förbättra servicen även i delar av landet som ännu inte har bra leveransalternativ. För det finns definitivt utrymme att förbättra hemleveranserna i delar av Sverige. Det minsta vi begär är att få konkurrera på lika villkor. 

Vi bygger för framtiden och vi utgår från det kunderna efterfrågar. För så klart ska hela Sverige fungera – och digitaliseringen gör det möjligt.

 

Björn Thorngren
Vd och grundare Meds.se


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa