Gör Mälardalens högskola till ett tekniskt universitet

Debatt 21 augusti 2020 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett läge där den svenska arbetslösheten prognostiseras att öka till 11 procent nästa år, som en konsekvens av Coronapandemin, är frågan om var framtidens jobb skapas mer aktuell än någonsin. Vårt svar är: inom klimatomställning, elektrifiering och automation.

Den industriella utvecklingen i Mälardalen har enorm potential. Här har det sedan 60-talet vuxit fram ett industrikluster fokuserat på den elektrifiering och automatisering av industrin och transportsektorn som nu ses som en helt avgörande nyckel för att pressa ned koldioxidutsläppen och klara klimatomställningen på global nivå. 

Genom en kombination av stora etableringar genom historien och nya start-up-tillskott utvecklar nu Mälardalsklustret de drivlinor, kraftlösningar, industrirobotar, batterier och fordon som hela världen efterfrågar, vilket är en motor för tillväxt och nya industri- och ingenjörsjobb i hela Sverige.

I denna explosionsartade utveckling spelar Mälardalens högskola en mycket viktig roll. Högskolan har under lång tid tagit sin roll som drivande samhällsaktör på största allvar, både tillsammans med den offentliga sektorn och de stora samhällsbärande företagen. Utveckling, innovationer och forskning har under flera år varit tongivande och gett upphov till unika satsningar och utvecklingsprojekt.

Vi socialdemokrater i Västmanland och Södermanland välkomnar med stort intresse den framtidsinriktade utvecklingen inom våra företag och kluster. Men för att klara den skriande kompetensbrist som råder inom avancerad industri i vårt land behöver vi attrahera experter och forskare från hela världen. Där kan ett tekniskt universitet göra stor skillnad med mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning, och samtidigt stärka attraktionskraften bland studenterna.

Vi är övertygade om att satsningar på klimatomställning, elektrifiering och automation kan skapa hopp och framtidstro, inte minst i den prövningens tid vi nu befinner oss i, där arbetslösheten rakar i höjden och många jobb försvinner och aldrig kommer åter.

Det är nu vi behöver visa politisk handlingskraft och våga investera i forskning och innovation och i näringar där nya jobb skapas, som bygger vårt samhälle starkt.


Pia Nilsson (S)
Ledamot i Utbildningsutskottet, ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland

Anders Teljebäck (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Västerås

Fredrik Olofsson (S) 
Ordförande i Finansutskottet, ordförande för Socialdemokraterna i Södermanland

Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Ämnen du kan följa