Beslutet att lägga ned Årbyskolans högstadium är helt obegripligt

Det hade varit så enkelt för ansvariga politiker att pausa och ta reda på mer. Hitta fler lösningar än en och ge sig tid att prata med personal, barn och föräldrar. Tillåta sig att se alternativ, skriver vänsterpartisterna Maria Chergui (på bilden),  
Ida Myrbäck och Monicka Larsson.

Det hade varit så enkelt för ansvariga politiker att pausa och ta reda på mer. Hitta fler lösningar än en och ge sig tid att prata med personal, barn och föräldrar. Tillåta sig att se alternativ, skriver vänsterpartisterna Maria Chergui (på bilden), Ida Myrbäck och Monicka Larsson.

Foto: Ida Johnsson, Veronica Karlsson

Debatt2024-06-13 12:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi hade hoppats att vi inte skulle behöva skriva detta, men nu när det är ett faktum att Eskilstunas politiska majoritet, Socialdemokraterna och Moderaterna, beslutat att lägga ned Årbyskolans högstadium. 

Vi har sällan varit så besvikna på andra politiker som nu. Personer som vi normalt sett respekterar, har vi tappat förtroendet för. Vi har alla har lång erfarenhet av politiken i Eskilstuna och har aldrig varit med om en så dålig process i ett ärende som berör så många. 

Agerandet blir, även för politiskt insatta, helt obegripligt.  

Att lägga ned Årbyskolans högstadium är ett dåligt beslut som kommer få allvarliga konsekvenser för barn och ungdomar under lång tid. Ett beslut som grundar sig på ett bristfälligt underlag, som man sekretessbelagt och presenteras först två veckor innan beslutet. 

En undermålig barnkonsekvensanalys upptar halva underlaget. Barn har inte fått komma till tals och den person, rektorn, som fick representera barnen, hennes åsikter togs inte med sin helhet. 

I processen skuldbeläggs lärare, barn och elever för låga resultat, utan att man skrapat på ytan och ser vad som ligger bakom. Faktorer som inte kommer att ändras i en annan miljö. 

Majoriteten och förvaltningen blundar för den utveckling som sker på skolan. Redan i dag finns en stor grupp elever med höga resultat och gymnasiebehörigheten kommer att öka framöver. Man förstår inte den kompetens skolan har kring att arbeta med elever med svårigheter. 

Dessa elever riskerar nu att inte få det stödet på en ny skola. Majoriteten och förvaltningen blundar för forskning som visar en helt annan väg än den föreslagna. Den forskning man själva lyfter har inte en tydlig koppling till Årbyskolans utmaningar. Allt det hade man förstått om man valt att prata med personalen innan man gick vidare.

Elever och barn förtjänar mer än några politiker och få tjänstemän som ritar upp framtiden på en White board och flyttar runt barn och personal som om de vore schackpjäser, utan att planera för mer än något år framåt.  

På manifestationen, då barn, föräldrar och personal gjorde sina röstar hörda blev väldigt många berörda, även vi. Barnen pratade om oron kring sin framtid, om hur stolta de är över sin skola och hur trygga de känner sig. 

Allt det vill ni ansvariga rycka ifrån dem. 

Det hade varit så enkelt för ansvariga politiker att pausa och ta reda på mer. Hitta fler lösningar än en och ge sig tid att prata med personal, barn och föräldrar. Tillåta sig att se alternativ. 

För faktum kvarstår – det finns inte platser för barnen från Årbyskolan förrän 2026, då Munktellskolan är klar. Dessutom är det år 2027 fullt igen på högstadiet och man måste skapa nya platser. Ja, ni läste rätt.

Om bara några år behövs en ny högstadieskola och då väljer den politiska majoriteten att lägga ner en fungerande skola. Det är inte ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattepengar. 

Att ni i Socialdemokraterna och Moderaterna som styr valde att inte sätta er in i ärendet och inte ta reda på alla fakta innan ni fattade ert beslut är inget annat än oansvarigt agerande. 

Politik ska vara begriplig, transparent och räcka över tid. Inget av dessa kriterier är uppfyllda. Nej, gör om och gör rätt – så här ska det inte få gå till!

Maria Chergui 
Gruppledare (V)

Ida Myrbäck 
Ledamot (V) i grundskolenämnden

Monicka Larsson
Ersättare (V) i grundskolenämnden