Granbarkborren ska bekämpas kraftfullt

Debatt 22 oktober 2019 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Granskogarna i södra Sverige har drabbats hårt av granbarkborrens angrepp. Läget är mycket allvarligt. Den torra sommaren 2018 skapade mängder av torkstressade granar i Götaland och Svealand där den lilla skalbaggen nu kan föröka sig explosionsartat. Mitt i krisen håller Skogsstyrelsen i Svealand en väldigt låg profil.

 Vi i skogsägarföreningen Mellanskog har lagt stor kraft på att snabbt avverka och transportera bort angripen skog. Allt för att rädda så mycket virke som möjligt och undvika förnyade angrepp i våra medlemmars skogar. 

Just nu sover granbarkborren, men vi vet att nästa sommar kommer med stor sannolikhet ännu större angrepp i Svealand. Vi ser med stor oro på utvecklingen. Det är nu vi alla aktörer i skogsbruket måste vara vakna och förbereda oss för en svår sommar 2020. 

Från Mellanskogs sida förbereder vi oss för att bekämpa granbarkborren kraftfullt. Vi prioriterar avverkning av angripna skogar, vi kraftsamlar med extra avverkningsmaskiner och lastbilar för att transportera bort virket. 

Vi säkrar ekonomiska värden genom att hitta nya marknader för angripet virke. Vi arrangerar medlemsmöten och ger råd till skogsägarna, allt för att öka vaksamheten och så snabbt som möjligt få stopp på granbarkborrens härjningar. 

Läget är mycket allvarligt. Om alla aktörer hjälps åt kan vi göra skillnad i bekämpningen av granbarkborren. 

Nu måste Skogsstyrelsen inta en väldigt aktiv roll i bekämpningsarbetet. Vi efterlyser ett mer offensivt och förebyggande arbetssätt omsatt i konkreta åtgärder.

Skogsstyrelsen måste kunna ge en samlad bild över skadeläget. Det är en förutsättning för att branschen ska kunna kraftsamla resurser där de gör störst nytta.

Bekämpningsområden bör inrättas i förebyggande syfte. Skogsstyrelsen måste också ta ett tydligare ansvar för att reglerna inom bekämpningsområdet efterföljs.

Skogsstyrelsen måste, tillsammans med Länsstyrelserna, bekämpa granbarkborren även i skyddad skog. Insekterna känner inga gränser. Vi accepterar inte att det förekommer yngelhärdar i skyddad skog och att dessa sedan förstör skogarna runtomkring.

Även andra samhällsfunktioner kan stödja den pågående insektsbekämpningen. Till våren behöver vi god tillgång till det allmänna vägnätet, även under den tid då många allmänna vägar stängs för tung trafik på grund av tjällossning. Allt för att hinna köra undan så mycket virke som möjligt innan granbarkborren vaknar.

Vi i familjeskogsbruket i Svealand förbereder oss för att ge granbarkborren ett hett uppvaknade nästa vår. Kan vi förbereda oss tillsammans med staten, ökar sannolikheten betydligt att vi lyckas.

Karin Perers

Ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog

Fredrik Munter

VD för skogsägarföreningen Mellanskog

Ämnen du kan följa