Grattis till Mälardalens framtida universitet

Vi är både stolta, glada och tacksamma över att MDH nu blir universitet.

Vi är både stolta, glada och tacksamma över att MDH nu blir universitet.

Foto: Anne-Lie Andersson

Debatt2021-04-22 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Igår fattade Sveriges riksdag äntligen beslutet att Mälardalens Högskola – MDH – nästa år blir Mälardalens Universitet. Vi är både stolta, glada och tacksamma över beslutet. Vi är många som har drivit universitetsfrågan länge. 

Ett universitet kommer inverka positivt på kompetensförsörjningen, jobben, tillväxten och innovationsförmågan för Sörmland och Mälardalsregionen, ja faktiskt för hela vårt land.

Redan idag är MDH Sveriges största högskola – och Sveriges största utbildare av sjuksköterskor. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden. Forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. Högskolan har ett nära samarbete med offentlig sektor, industri och svenskt näringsliv och har också ett gott samarbete med forskningsfinansiärer.

Universitetsstatusen innebär mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning. Forskningsverksamheten kommer utökas väsentligt.

Vi är många som har drivit universitetsfrågan. Från politiskt håll, men även aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Ett universitet kommer inverka positivt på stora viktiga industrikoncerner som ABB, Volvo och Bombardier. Det stärker regionens och Sveriges konkurrenskraft. 

Det gör det också möjligt för MDH att även fortsatt vara Sverigeledande på att utbilda vårdpersonal. Något som gynnar kompetensförsörjningen i Region Sörmland och våra nio kommuner. Det bidrar till att lösa framtidens personalförsörjning inom vården. En sektor med stora personalbehov. Närheten till utbildningsplatsen är betydelsefull, särskilt för dem som utbildar sig senare i livet.

Sverigedemokraternas ställningstagande i universitetsfrågan förvånar oss. SD reserverade sig mot beslutet och skriver bland annat följande, citat: ”Vi står inte bakom regeringens avsikt att utnämna Mälardalens högskola till universitet. Vi menar att det har gått inflation i att utnämna högskolor till universitet och att grunderna för sådana beslut inte alltid är tydliga”, slut citat.

Vad menar egentligen SD? Det vore intressant att få ett svar från de sörmländska SD-ledamöterna Adam Marttinen och Roger Richtoff. Menar Sverigedemokraterna verkligen att Sveriges största högskola inte förtjänar universitetsstatus? Varför blundar Marttinen och Richtoff för näringslivets och offentlig sektors behov och önskemål? Varför vill inte SD att MDH ska stärka, utveckla och öka sin forskning, vilket nu görs möjligt genom ökade forskningsanslag? Inser inte SD att ett Universitet innebär förbättrade möjligheter för vårt län? Vilka grunder är otydliga?

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Grattis Mälardalens Universitet, nu blir ni en ännu viktigare samhällsbyggande aktör att räkna med.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande Sörmland

Hans Ekström (S)
Riksdagsledamot

Caroline Helmersson Olsson (S)
Riksdagsledamot

Inge Ståhlgren (S)
Riksdagsledamot