Regionledningen: Här kommer lite klargöranden

Tillsammans arbetar vi för det bästa för dig och alla andra sörmlänningar – både i goda och i tuffa tider, skriver regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M), regionrådet Tomas Borin (VFP), regionrådet Lars Lundqvist (KD), regionrådet Mattias Claesson (C) och regionrådet Helena Koch (M).

Tillsammans arbetar vi för det bästa för dig och alla andra sörmlänningar – både i goda och i tuffa tider, skriver regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M), regionrådet Tomas Borin (VFP), regionrådet Lars Lundqvist (KD), regionrådet Mattias Claesson (C) och regionrådet Helena Koch (M).

Foto: Eira Desax

Debatt2024-04-26 05:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har diskuterats, debatterats, viskats i alla möjliga korridorer, skrivits insändare, ledare, publicerats på sociala medier, hushållsutskick, namninsamlingar, mejl, ja listan kan göras lång… 

Här kommer lite klargöranden kring senaste tidens heta ämnen.

Inga sparåtgärder. Det påstås att den “styrande minoriteten” inte har några sparåtgärder. Eller väldigt få och för sent.

Fakta: Den styrande koalitionen tog ansvar och visade redan i budget för 2023 att man tar regionens ekonomiska utmaningar på allvar. 

 • Vi var först i Sverige med att dra ner på hyrpersonal och lägga varsel. 
 • Vi har lagt ett sparbeting på 500 miljoner kronor på hela organisationen. 
 • Inga nämnder får utökad budgetram under 2024. 
 • Vi har infört anställningsstopp inom hela organisationen och ser över om vakanser ska tillsättas eller ej. 
 • Frysta politikerarvoden 2024. 
 • Vi ser över alla taxor och avgifter i regionen och ser över regionens lokaler, både egna och hyrda. 
 • Återhållsamhet av konferenser och övernattningar i hela regionen. 
 • Vi ser över prenumerationer, licenser, hyrbilar, telefonabonnemang med mera. 
 • Ta över fler uppgifter i egen regi i stället för extern. Drar ned på konsulter i olika sammanhang. 
 • Alla verksamheter har tagit fram handlingsplaner med kostnadsreducerande åtgärder. 
 • Vi har dragit ner på marknadsföring och annonsering. 
 • Vi har avbrutit och pausat flera investeringar. 
 • Vi har även arbetat med digitalisering, bland annat med digitala kallelser och fakturor. 
   

 700 medarbetare: Det påstås att M, VFP, KD och C med stöd av SD vill sparka 700 personer, de flesta inom sjukvården. 

Fakta: Den styrande koalitionen, M, VFP, KD & C Har lagt ett varsel på 700 tjänster. Det innebär inte att 700 medarbetare ska förlora sina arbeten. Alla verksamheter ska se över sina tjänster och försöka effektivisera dessa. De flesta neddragningarna av personal ska ske med naturliga avgångar, pensioner och vakanser som inte tillsätts. Ett normalår har Region Sörmland en naturlig personalomsättning på cirka 800 medarbetare. 
 

Gallerian: Det påstås att styret lägger ner en unik vårdcentral där patienterna får vård på ett sätt som inte finns någon annanstans. De andra vårdcentralerna i Eskilstuna har alldeles för många listade i trångbodda lokaler redan innan nedläggningen av Gallerian. Medarbetarna kommer att bli arbetslösa. Vi kommer att betala för en tom lokal i många år framöver.

Fakta: Det unika arbetssättet som fanns på Gallerian finns även på andra vårdcentraler i länet. Gallerian har gått med minusresultat ända från start, ingen förändring har skett under de år Gallerian var i bruk. Alla patienter från Gallerian har erbjudits att lista om sig på andra vårdcentraler i Eskilstuna. Alla medarbetare har erbjudits tjänster på andra arbetsplatser inom regionen. Det utreds om andra verksamheter kan ta över lokalerna.

Vi hoppas att du nu med hjälp av denna fakta har fått en tydligare bild av verkligheten. Vi tillsammans arbetar för det bästa för dig och alla andra sörmlänningar, både i goda och i tuffa tider.

Christoffer Öqvist
Regionstyrelsens ordförande (M)

Tomas Borin
Regionråd (VFP)

Lars Lundqvist
Regionråd (KD)

Mattias Claesson
Regionråd (C) 

Helena Koch
Regionråd (M)