Hedersförtryck hör inte hemma i det svenska samhället

Den moderatledda regeringen gör en tydlig markering om nolltolerans mot hedersförtryck. Det hör helt enkelt inte hemma i Sverige eller världen år 2024, skriver de moderata riksdagsledamöterna Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén.

Den moderatledda regeringen gör en tydlig markering om nolltolerans mot hedersförtryck. Det hör helt enkelt inte hemma i Sverige eller världen år 2024, skriver de moderata riksdagsledamöterna Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén.

Foto: Pressbilder Moderaterna

Debatt2024-03-07 18:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När parallella samhällen växer fram, där delar av den svenska befolkningen lever i frihet medan människor i andra områden begränsas och nekas sina mänskliga rättigheter är utvecklingen på väg åt helt fel håll och åtgärder krävs för att sätta stopp. 

På en del platser sätter män upp regler för hur kvinnor ska leva och klä sig och utsätts för trakasserier om de inte följer dessa. Unga pojkar åläggs uppgiften att kontrollera att kvinnorna inte rör sig fritt i samhället. Kvinnorna kontrolleras till och med kring vem de ska gifta sig med helt utan möjlighet till fria känslor och fri kärlek. 

Alla, oavsett vart man kommer ifrån och var man är född, har rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Vår moderatledda regering arbetar med kraft mot hedersförtryck och det är viktigt att även Sveriges kommuner gör detta. 

Malmö stadsrevision publicerade nyligen en granskning som visar att kommunen brister i arbetet mot hedersförtryck. Rapporten bör vara en väckarklocka även för övriga Sverige. Under alltför lång tid har hedersförtrycket brett ut sig och Sörmland är inget undantag, även här behöver arbetet mot hedersrelaterat förtryck intensifieras och tydligt markeras som oacceptabelt beteende. 

Möjligheterna att med kraft slå tillbaka hedersförtrycket har ökat sedan Sverige fick en moderatledd regering som varken duckar för frågan eller tvekar att vidta de åtgärder som krävs:

  • Straffskalan för hedersförtryck skärps och preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn förlängs.
  • Socialtjänsten ges fler verktyg att skydda barn från tvångsäktenskap, uppfostringsresor, omvändelseförsök och könsstympning.
  • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärks genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år.
  • Regeringen skjuter till ytterligare medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har också gett Skolinspektionen i uppdrag att granska skolornas arbete med ett uttalat fokus på att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och förtryck. 
  • Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte ska kartläggas.
  • Oskuldskontroller och oskuldsoperationer kriminaliseras. Att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer förekommer är oacceptabelt. Det är av stor vikt att det går att ingripa mot denna typ av handlingar. 

Jämställdhet är i grunden en fråga om trygghet och frihet. Att alla, oavsett kön och oberoende av var i världen du föds, har möjlighet att göra sina egna livsval. 

Utbildning är, som i så många fall, nyckeln till frihet även här. En god utbildning är en viktig grund för att kunna göra egna väl övervägda val under resten av livet och det är utbildning som öppnar dörrar för framtiden och möjligheten att förverkliga sina drömmar. Men skolan som institution spelar också en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Därför är stöd till skolan och till den personal som kommer möta utsatta elever, viktigt. 

Friheten att få känna kärlek och leva med vem man vill är en viktig grund i de mänskliga rättigheterna. All form av förtryck mot dessa friheter kommer vi aktivt och utan undantag att motverka. Med en regering som ser och prioriterar att ta krafttag mot det hedersförtryck som brett ut sig stärks hoppet för många utsatta flickor och pojkar som fått sin frihet begränsad. 

Dessutom har var och en ett ansvar att på det sätt de kan bidra till att se, agera och bidra till att hoppfullhet blir verklighet – oavsett var du kommer ifrån.

Ann-Sofie Lifvenhage
Riksdagsledamot (M) Sörmland

Anna af Sillén
Riksdagsledamot (M) Sörmland