Hög tid för ny biogasproduktion i Eskilstuna

Genom att möjliggöra ett klimatsmart och lokalproducerat drivmedel kan kommunen nu ta ytterligare steg mot det djärva målet att bli klimatpositivt till 2045, skriver företrädare för Eskilstuna Biogas planerade biogasanläggning.
Genom att möjliggöra ett klimatsmart och lokalproducerat drivmedel kan kommunen nu ta ytterligare steg mot det djärva målet att bli klimatpositivt till 2045, skriver företrädare för Eskilstuna Biogas planerade biogasanläggning.

Debatt 15 oktober 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en månad sedan publicerade IPCC sin senaste klimatrapport, som slår fast att vi måste minska utsläppen och ställa om samhället betydligt snabbare än vi hittills gjort. I det arbetet har vi alla ett stort ansvar. Eskilstuna är med i Klimatkommunerna och har länge jobbat ambitiöst för att minska utsläppen. Nu kan kommunen ta ytterligare ett stort kliv mot klimatmålet genom att möjliggöra ny lokal biogasproduktion.

Biogas är sannolikt det mest klimatsmarta drivmedel som existerar på marknaden i dag, eftersom det minskar skadliga utsläpp i flera led:

• Biogas produceras genom rötning av matavfall och avfall från lantbruk, vilket förhindrar metangasutsläpp från den nedbrytning som annars sker när avfallet förmultnar.

• När biogasen sedan används till bilar, bussar och lastbilar samt industri och sjöfart så ersätter den fossila bränslen, som är den primära orsaken till klimatförändringarna i dag.

• Resterna från rötningsprocessen kan omvandlas till biogödsel, som sedan används i stället för fossilbaserat konstgödsel.

Förutom klimatnyttan med biogas följer en rad direkta fördelar för Eskilstuna kommun. Ett lokalt producerat gödsel kommer att innebära stärkt livsmedelssäkerhet, samtidigt som anläggningen bidrar till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Dessutom får Eskilstunas privatbilister, lokalbussar och företag tillgång till ett förnybart och lokalproducerat drivmedel. 

Biogasproduktion är en verksamhet med låga risker och är i princip ljud- och luktfri. Anläggningen i Eskilstuna uppförs vid den nya logistikparken, intill bil- och järnväg, och kommer inte att påverka dagvatten eller vattenförsörjningen i området. Alla miljöaspekter prövas av myndigheter. Och det bästa är att biogasanläggningen inte kostar Eskilstunas skattebetalare en enda krona, då den finansieras av Klimatklivet och pensionsfonder. 

När kommunen och länsstyrelsen fattat beslut om att godkänna den nya anläggningen kan vi, så snart produktionen är i gång, bidra till att minska kommunens totala utsläpp av växthusgaser med 10 procent. Det kommer att förstärka bilden av Eskilstuna som en föregångskommun och är ett stort kliv på vägen till att bli klimatpositiva.

 

Mattias Pihlgren
Nordenchef Andion Global Inc.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa