Högerpolitik har ökat pressen på äldreomsorgen

Det finns stora brister i äldreomsorgen och ansvaret ligger hos kommunerna, skriver Vänsterpartiet i Strängnäs.

Det finns stora brister i äldreomsorgen och ansvaret ligger hos kommunerna, skriver Vänsterpartiet i Strängnäs.

Foto: Arkiv

Debatt2020-05-13 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Strängnäs har omsorgen under flera år varit hårt pressad av konstanta besparingskrav. Vänsterpartiet har påpekat att detta är orimligt. En verksamhet som behöver utvecklas avseende kvalitet, organisation och digitalisering för att möta ett ökat antal äldre kan inte samtidigt ha besparingskrav.

Det börjar komma mer information om hur läget är inom äldreomsorgen kopplat till Covid-19. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på de dagliga pressträffarna upprepat att Socialstyrelsen sedan tidigare har följt omsorgens arbete gällande exempelvis basala hygienrutiner. Det finns stora brister.

Högern i det konservativa blocket har nationellt pekat på regeringen och staten och sagt att de svikit de äldre. Allt pekar nu på att det är kommunerna som svikit de äldre. 

Kommuner som genomfört högerns politik för vad högern brukar kalla en tärande sektor. Privatiseringar har splittrat stordriftsfördelar och omfördelningskapacitet gällande personal och resurser. Idén om att privatiseringar ska leda till kostnadsminskningar har lett till nedskärningar i form av minskad personaltäthet, utebliven kompetensutveckling och begränsad introduktionsutbildning, samt inte minst till timanställningarnas intåg i verksamheten. Det förefaller vara tvärt emot hur Folkhälsomyndigheten önskat att verksamheten skulle vara för att ha ett fungerande smittskydd.

Majoriteten passade nyss på att ta beslut om ett konkurrensprogram för den offentliga verksamheten, framdrivet av det lite i smyg extremt marknadsliberala Centerpartiet. Alla verksamheter ska fortsättningsvis varje år ta ställning till vad som kan privatiseras. 

Samtidigt arbetar majoriteten för kommunens första helt privatiserade särskilda boende för äldre, trots att det enligt förvaltningens utredning kommer att öka kostnaden med 80 miljoner under kontraktstiden jämfört med att bygga och driva kommunalt.

Vi ser inga tecken på att majoriteten eller den borgerliga oppositionen kommer att minska pressen på omsorgen. Vi känner oss däremot stärkta i att vår politik är rätt, mer kompetensutveckling, mer personal och bättre arbetsvillkor, ingen privatisering.

TT:s fråga på pressträffen den 6 maj exemplifierar vad vi menar: “Var det klokt att lägga så mycket av smittskyddet på en så bristfälligt fungerande organisation?”.

Personalen jobbar hårt men de får inte en rimlig chans med högerns politik. Det är hög tid att tänka om.

David Aronsson
Gruppledare

Merja Kylmämaa
Ordförande

Tanja Henriksson
Ledamot socialnämnden

Vänsterpartiet Strängnäs