I år blir det svårare att vara kriminell i Eskilstuna

I Eskilstunas budget 2024, lägger vi 59 miljoner kronor på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, skriver kommunalrådet Jari Puustinen.

I Eskilstunas budget 2024, lägger vi 59 miljoner kronor på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, skriver kommunalrådet Jari Puustinen.

Foto: Joachim Sorbe

Debatt2024-02-24 05:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under många år nu har vi sett en förskräcklig utveckling av grovt våld, inte minst i Eskilstuna. Vår stad har verkligen varit hårt utsatt där flera har mist livet och blivit skadade i skjutningar och annat grovt våld. Våldet skadar även oskyldiga människor och skadar Eskilstuna på fler än ett sätt. 

Trots detta finns det flera skäl till hoppfullhet och en tro på framtiden. Vi har så många fler ute i samhället som varje dag göra allt de kan för att vända den negativa utvecklingen. Poliser, lärare, socialsekreterare och åklagare kämpar i sina arbeten för att medverka till att vi ska börja se ljuset i tunneln. 

Moderaternas och regeringens plan är tydlig: vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. I botten ligger historiskt stora resursförstärkningar till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Sedan regeringen tillträdde har stora resurser satsats och många beslut har fattats för att på riktigt återupprätta tryggheten i Eskilstuna och Sverige. Stora förändringar och nya effektiva verktyg har införlivats för att brottsbekämpningen ska kunna komma framåt. Även polisen med en ny polisledning har fått ett tydligt förändringsuppdrag som bland annat handlar om ökad lokal polisnärvaro. Och i stort sett är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta.

Även lokalt i Eskilstuna fortsätter majoriteten att satsa stora resurser på förebyggande arbete. I budgeten för i år, 2024, lägger vi 59 miljoner kronor på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Under årets sex första månader kommer vi att kunna se resultatet av det arbete som har gjorts och som nu ger fler verktyg till rättsväsendet så de kan se till att det bli svårare och svårare för var månad som går att vara kriminell i Eskilstuna och i resten av landet. 

I januari trädde lagen om dubbla straff för grovt vapenbrott i kraft. Det innebär att minimistraffen för den som hanterar vapen eller sprängmedel dubblas, från två års fängelse till fyra år. 

I februari införlivas vistelseförbud. Polisen ges möjlighet att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att på så sätt förhindra brott. 

I mars kommer polisen att kunna införa en så kallad säkerhetszon (visitationszoner) inom ett visst område och under en viss tid för att kunna söka efter vapen och andra farliga föremål. Även detta i förebyggande syfte.

 I april får polisanställda stärkt skydd. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn. 

I maj blir vräkning av kriminella verklighet. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende. 

I juni får rättsväsendet ökade möjligheter att ta brottsvinster. Det innebär att rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor. 

I juli tillåts fler preventiva tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning och husrannsakan för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Ni ser ju, Tidöpartierna ligger inte på latsidan. Vi arbetar för att kunna ge rätt verktyg och möjligheter för alla som arbetar för ett tryggare Eskilstuna och ett tryggare Sverige. Mer arbete återstår för att åstadkomma en förändring men vi kommer inte att ge upp hoppet om att vända den här utvecklingen!

Jari Puustinen
Kommunalråd (M) Eskilstuna