Ibn Rushd stärker demokratin i Sörmland

Debatt 31 december 2020 05:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Sverigedemokraternas debattartikel ("Stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd", 19/12).

Ibn Rushd är ett av Sveriges statsbidragsberättigade studieförbund. Vi sysslar med folkbildning som stärker människor och därigenom demokratin. 

Konspirationsteorin om att svenska, demokratiskt uppbyggda organisationer skulle styras av Muslimska brödraskapet är inte ny och har tillbakavisats av oss många gånger. Att Sverigedemokraterna upprepar den med allt större nit gör den inte mer sann.

På Sverigedemokraternas uppdrag har Riksdagens utredningstjänst sammanställt redan offentliga uppgifter om Ibn Rushds kommunala stöd. Det är pengar som bland annat går till studiecirklar i samhällsorientering och svenska, till kompetenshöjning för personer som står långt från arbetsmarknaden och till IT-kurser som bryter digitalt utanförskap. Vi bedriver också verksamhet där människor på egna villkor söker kunskap inom sin religion vilket gör dem till tryggare individer och stärker förutsättningarna för samhällsengagemang.

Allt detta sker inom ramen för Folkbildningsrådets riktlinjer och i enlighet med den svenska folkbildningspolitiken. Studieförbunden får det offentligas stöd därför att de behövs och det är också därför som oegentligheter måste tas på stort allvar. Ibn Rushd har svarat för 14 av de totalt 2 770 arrangemang som strukits och lett till återbetalning i Järvaområdet. Våra redan starka kvalitetsrutiner gör att vi känner oss trygga med att folkbildningen vi levererar är bra – nu vässar vi dessa rutiner ytterligare.

Att vi tidigare brustit i våra kontroller och bedömningar är något vi otaliga gånger tagit ansvar för. När föreningen Arabiska bokmässan visade sig ha brutit mot våra riktlinjer agerade vi omedelbart och bröt samarbetet. Antisemitism är ett samhällsproblem som liksom islamofobi måste bekämpas aktivt, något Ibn Rushd gör genom det muslimsk-judiska dialogprojektet Amanah och andra folkbildningsinsatser.

Vad Sverigedemokraterna gör mot antisemitism, och för demokratins utveckling, ställer vi oss mer frågande till.


Delal Sindy
Distriktschef Ibn Rushd Mitt

Ämnen du kan följa