Ibn Rushd kan bidra till ett starkare Eskilstuna

Debatt 4 maj 2020 05:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ibn Rushd är ett av tio statsbidragsberättigade studieförbund. Tillsammans med våra många medlems- och samarbetsföreningar runt om i Sverige bedriver vi folkbildning som syftar till att stärka människor, och därigenom demokratin. 

Av Folkbildningsrådets studie om oss framgår att vi behövs därför att vi når ut till marginaliserade grupper som många andra har svårt att nå. Förra året var nästan hälften av våra deltagare i Eskilstuna kvinnor, varav flertalet utrikesfödda. I vår verksamhet i stort möter vi många som lever i social utsatthet och som helt eller delvis saknar utbildning. Vårt mål är att fler ska känna att de kan och vill delta i samhället – då byggs också ett starkare Sörmland.  

Till oss är alla välkomna oavsett vem man är. Liksom andra studieförbund samlar många kristna föreningar samlar vi en majoritet muslimska föreningar, men inte bara. I Eskilstuna ordnade vi tillsammans med Iqra kulturförening ett par tusen folkbildningstimmar förra året. Det handlade bland annat om föreläsningar inför EU-valet, orientering i det svenska samhället och studiecirklar i svenska, engelska och arabiska. 

Sedan studien om oss släpptes 2019 har många grovt felaktiga tolkningar av innehållet gjorts. Man går aktivt in för att framställa det som att studien ger stöd för att neka oss bidrag när det i själva verket är tvärtom. Det är uppenbart att det finns en agenda bakom där fakta inte är det viktigaste. På Ibn Rushd känner vi oss trygga med Folkbildningsrådets slutsats efter studien – att vi har rätt till vårt bidrag – och stolta över det beröm vi får. Bristerna som också lyfts adresserar vi i en åtgärdsplan som publicerades tidigare i år. Vi gläds åt det fina mottagande den fått, inte minst av Folkbildningsrådet.

Det förvånar oss att kultur- och fritidsnämndens ordförande i Eskilstuna säger sig sakna information om vår verksamhet. Helt i enlighet med stadgarna för bidragsgivning finns vi alltid tillgängliga för att berätta mer och presentera underlag. Vi bjuder också gärna in till studiebesök även om vi inte har något eget kontor i Eskilstuna. Vi är ännu en liten folkbildningsaktör och vårt distriktskontor ligger i Västerås. 

Därmed inte sagt att vi inte har mycket att bidra med i de utmaningar som Eskilstuna, liksom resten av samhället, står inför. Folkbildningen är vital för en demokratisk samhällsutveckling och Ibn Rushd har förmågan att nå de grupper som i dag behöver folkbildningen allra mest. 

 

Delal Sindy
Distriktschef, Ibn Rushd Studieförbund 

Ämnen du kan följa