Infria löftena att satsa på primärvården

Primärvården behöver fler läkare för att bedriva den sjukvård vi alla vill ha, inte färre, skriver Saad Rammo och Hanna Sundström i Sörmlands distriktläkarförning.

Primärvården behöver fler läkare för att bedriva den sjukvård vi alla vill ha, inte färre, skriver Saad Rammo och Hanna Sundström i Sörmlands distriktläkarförning.

Foto: Anne-Lie Andersson

Debatt2023-10-25 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi utgår från att våra beslutsfattare är väl insatta i primärvårdens mångåriga underbemanning och gällande riktvärden när neddragning av hyrläkare diskuteras.

Regionens politiker har under decennier utlovat satsningar på primärvården och fast läkare för Sörmlands invånare. Det är klokt och rätt tänkt, men var är resurserna som möjliggör detta? Verkliga satsningar har uteblivit och löften riskerar att bli tomma ord. Patienterna och personalen betalar priset. 

Det är välkänt att en stark primärvård med kontinuitet mellan personal och patienter är det mest effektiva sättet att använda våra skattepengar. Besöken till akutmottagningarna minskar, liksom behovet av inläggningar på sjukhusen. Till och med dödligheten i befolkningen minskar om resurserna används på detta sätt. 

Primärvårdens uppdrag har vuxit de senaste åren samtidigt som vårdbehovet har ökat. Alla yrkeskategorier i primärvården gör sitt bästa för att vara tillgängliga för patienterna via alla olika kontaktvägar som finns, samt kämpar med att bibehålla god vårdkvalitet och kontinuitet för patienterna.
Trots mångårig underfinansiering och personalbrist diskuteras nu ytterligare neddragning av hyrpersonal under nästa år. Hyrläkare i stället för fasta specialister i allmänmedicin (=Distriktsläkare) är en tillfällig lösning. Målet är förstås att ha fasta distriktsläkare så att våra patienter får en namngiven fast läkare. Men i väntan på detta är en inhyrd läkare bättre än ingen alls.

En neddragning, eller en utebliven satsning, kommer med stor sannolikhet att leda till att vi inte kan erbjuda tillräckligt många besökstider för våra multisjuka äldre, färre hembesök till de som behöver och sämre tillgång på läkare på våra äldreboenden (ja, det är distriktsläkarna som rondar på våra äldreboenden i hög utsträckning) det vill säga sämre tillgång på vård för dem som behöver den som mest. Så vill vi inte ha det!

Den höga arbetsbelastningen på vårdcentralerna är redan i dag en patientsäkerhetsrisk. Läkarna beskriver även ökad etisk stress. Man tvingas, på grund av bristande resurser, fatta medicinska beslut som man egentligen inte vill stå bakom. Enligt Läkarförbundets enkäter ser många läkare i primärvården ingen annan utväg än att arbeta deltid för att inte själva bli sjukskrivna. Man överväger att byta specialitet eller helt sluta som läkare. Det kan vi inte tillåta! Primärvården behöver fler läkare för att bedriva den sjukvård vi alla vill ha, inte färre!

Enligt Socialstyrelsen riktlinjer är det rimligt med 1 100 invånare per specialist i allmänmedicin, för att kunna ge vård med kontinuitet, god kvalitet och bevarad patientsäkerhet. Denna verklighet blir alltmer avlägsen med den resursminskning vi befarar.

Vi som arbetar i primärvården, och för all del i hela sjukvården, vet att det finns en stor vinst i att optimera första linjens sjukvård. Att bygga en stabil grund som håller för påfrestningar och tar hand om sjuka patienter så nära hemmet som möjligt. Vi kan se hela människan i sitt sammanhang och ge en vård som är anpassad efter just den personens behov och önskemål. Vård är inte tänkt att bedrivas som ett recept i en kokbok det vill säga samma insatser för alla patienter, utan måste anpassas efter varje enskild person.

Vi vill ta hand om Sörmlands invånare fullt ut och leverera en god och jämlik vård. Ge oss förutsättningarna!

Sörmlands distriktläkarförning styrelsen via 

Saad Rammo, ordförande 

Hanna Sundström, vice ordförande