Jämställdheten måste gå längre än så här

Debatt 8 mars 2022 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet är ett parti som länge arbetat för jämställdhet. Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. Vi vill motverkande den rådande könsmaktordningen där män har mer makt än kvinnor utan att glömma bort att könsmaktsordningen samverkar med andra maktordningar, som etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och ålder. För oss är jämställdhet en fråga om frihet.

När vi nu skriver 8 mars 2022 kan vi konstatera att det idag blivit lättare för kvinnor att kombinera barn och arbetsliv. Men även om mycket har hänt deltar män och kvinnor på olika villkor fortfarande i arbetslivet. Fortfarande jobbar fler kvinnor än män inom offentlig sektor, oftare deltid och är längre lediga i samband med att de blir föräldrar. 

 

Löneskillnaden mellan män och kvinnor har också legat relativt stilla de senaste årtiondena. Forskning visar att det till stor del beror på föräldraskap. Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket, är chefer i ungefär lika stor utsträckning - fram till det första barnet föds. Sedan tappar kvinnor i inkomst och lön, blir mer sällan chefer jämfört med män och är oftare hemma från arbetet på grund av sjukdom.

Statistik visar att femton år efter det första barnets födelse har inkomstskillnaden mellan könen ökat med hela 32 procent (!). Medan pappornas chans att bli chefer fortsätter att stiga, avstannar den andel kvinnor som blir chefer vid 30 års ålder. När kvinnor är föräldralediga och vårdar sjuka barn får de helt enkelt svagare anknytning till arbetsmarknaden. 

Utvecklingen för ökad jämställdhet går alltså sakta. Hur ser det ut hos oss i Sörmland då? Jo: I Sörmland arbetar 70 procent av kvinnorna heltid, medan hela 90 procent av männen gör det. Män har också betydligt högre inkomst än kvinnor i länet. Ensamstående kvinnor har lägre inkomst än ensamstående män. Samtidigt blir fler kvinnor än män sjukskrivna. 

 

För att arbetslivet ska bli mer jämställt krävs inte bara lika lön för lika arbete – något som i sig borde vara självklart – utan också att vi motverkar den könssegregerade arbetsmarknaden och dess konsekvenser. En satsning på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i vård och omsorg är därför i högsta grad en satsning på ett mer jämställt arbetsliv.

Vi vill ändra på den här negativa utvecklingen. Vi vill att kommunen erbjuder heltid som norm, och deltid som möjlighet, för alla sina arbetstagare. Vi vill också att arbetstidsförkortning med bibehållen lön införs på försök för medarbetare i krävande människonära yrken, som förskola, vård och omsorg. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver säkerställas så att ingen ska behöva tacka nej till jobb på grund av brist på barnomsorg. Vi vill också gynna nyanlända kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och samtidigt underlätta för kvinnor att under föräldraledigheten kunna delta i olika aktiviteter, som till exempel underlättar språkinlärning och kontaktskapande. Vi ser också behov av ett mentorskapsprojekt för invandrarkvinnor i syfte att locka fler till högre studier och eget företagande. 

 

Jämställdheten har inte gått för långt – den måste gå längre.

 

Marielle Lahti
Linus Lakso
Gruppledare MP Eskilstuna 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Åsikter: Internationella kvinnodagen

Insändare: Sverige behöver fler företagande kvinnor

Sverige behöver fler företagande kvinnor

Insändare: Det måste löna sig för kvinnor att utbilda sig

Det måste löna sig för kvinnor att utbilda sig

Insändare: Vi fortsätter kampen för ett jämställt samhälle

Vi fortsätter kampen för ett jämställt samhälle
Läs mer!
Nyetableringar

Nystartat konsultföretag i Eskilstuna

Nystartat konsultföretag i Eskilstuna

Andersson om Örnarnas slutspelsplats – "Hade varit en riktigt bra lösning"

Andersson om Örnarnas slutspelsplats – "Hade varit en riktigt bra lösning"
Fastighetsaffärer

Åkervägen 23

Fastighetsaffärer

Stenkvista 1

Internet

Känner du dig ovan i den digitala världen med mobiltelefoner, surfplattor och datorer?

Känner du dig ovan i den digitala världen med mobiltelefoner, surfplattor och datorer?
Visa fler