Jimmy Jansson (S) måste sluta leka näringslivsdirektör

Debatt 7 juni 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun har sedan länge en uttalad ambition att stärka näringslivet i Eskilstuna och man satsar stora pengar och administrativa resurser på att förbättra klimatet för företagande. I dagarna presenterade Svenskt Näringsliv resultatet för sin stora årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Eskilstuna. Resultatet är ingen uppmuntrande läsning och visar att de satsningar som kommunen gjort inte ger önskad effekt utan snarare tvärtom. 

Det är en del punkter som sticker ut lite extra. Andelen av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, till exempel lön från privata företag är den lägsta sedan 2004 i Eskilstuna och ligger klart under 50 procent medan snittet i Sverige ligger på 55 procent och har stigit med nästan 10 procent under samma tidsperiod. Nettokostnaden för kommunens affärsverksamhet ligger i Eskilstuna på nästan 1┣100 kronor per invånare medan sverigesnittet är 92 kronor per invånare. Eskilstuna hamnar i den totala rankingen på plats 170 av sveriges 290 kommuner. I kategorin där företagen upplever konkurrens från kommunens egna verksamheter hamnar Eskilstuna på plats 268 av 290. Det förklarar den jämförelsevis extrema kostnaden för kommunens affärsverksamhet. Kommunens egna verksamheter konkurrerar direkt med företagens verksamheter.

Undersökningen har också tittat på hur stor andel av kommunernas verksamheter som läggs ut på entreprenad. Där ligger Eskilstuna på knappt 11 procent och sverigesnittet ligger på drygt 15. Den offentliga sektorn är inte känd för att ha effektiva organisationer så det finns säkert en hel del pengar att spara på att lägga ut fler verksamheter på lokala företag.
 


Det är dags för kommunens företrädare med Jimmy Jansson i spetsen att sluta leka näringslivsdirektörer och fokusera på kommunens kärnverksamheter istället. Ge entreprenörer och företagare de bästa förutsättningar att driva företag samt ge dem de kompetenser de behöver för att växa och utvecklas utan konkurrens från kommunen. Det håller inte att runt 20 procent av eleverna i Eskilstuna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 

Skola och utbildning är grunden till en trygg framtid och vi måste erbjuda det stödet som behövs för att betydligt fler ska klara skolan och därigenom styra sina egna valmöjligheter för framtiden. MED vill skapa en bättre skolmiljö för alla samt bättre och tidigare stöd för elever som behöver det.


Kenth Reinelius
Kommunfullmäktigekandidat, Medborgerlig Samling Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa