Kan AI lösa problemen i Strängnäs kommunala skolor?

Vi frågande AI roboten ChatGPT efter en lösning på skolans problem och fick ett blixtsnabbt och rättframt svar, skriver Strängnäspartiets Lars Larsson och Marie Eriksson Drotte.

Vi frågande AI roboten ChatGPT efter en lösning på skolans problem och fick ett blixtsnabbt och rättframt svar, skriver Strängnäspartiets Lars Larsson och Marie Eriksson Drotte.

Foto: Richard Drew/AP/TT

Debatt2023-09-22 11:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatten om problemen i Strängnäs kommunala skolors har pågått länge. Finns det verkligen inga lösningar? 

M+S säger att skolorna är bra. Felet är eleverna. ”Bättre” elever menas gå på friskolor och ”svaga” blir kvar i kommunala skolor. Därför anses ”svaga” elever lära sig dåligt. Varken lärare eller skola är med i ekvationen. Alltihopa är friskolornas fel.

Egentligen mobbar M+S skolan de har ansvar för. Bort­förklaringarna är inte bara fel, moralen är tvivelaktig. Elever får skulden för maktens misslyckande. 

För alla elever kan om de får chansen. 

Vi frågande AI roboten ChatGPT efter en lösning på skolans problem och fick ett blixtsnabbt och rättframt svar. Plötsligt verkade hela fråga lätt att greppa (svaret är kortat):

Att förbättra kvaliteten på skolorna i Strängnäs kommun är en viktig utmaning som kräver ett helhetsperspektiv och samarbete mellan kommunen, skolledningen, lärare, elever och föräldrar:

  1. Genomföra en noggrann utvärdering och analys av de befintliga utbildningssystemen och skolans rutiner samt identifiera de områden som behöver förbättras; till exempel kvaliteten på undervisningen, resursfördelning, skolmiljö och pedagogiska metoder.
  2. Säkerställa tillräckligt med resurser för att upprätthålla en hög standard för undervisningen och skolmiljön.
  3. Se över rekryteringsprocessen för att attrahera och behålla högkvalificerade och engagerade lärare. Satsa på fortbildning och vidareutbildning för att främja professionell utveckling och hålla lärare uppdaterade med moderna undervisningsmetoder och pedagogik.
  4. Skapa en starkare koppling mellan föräldrar, elever och lärare genom att etablera regelbunden kommunikation och engagera föräldrar i skolgemenskapen.
  5. Skapa en fysisk och psykologiskt trygg och stimulerande skolmiljö där eleverna kan trivas och lära sig. 
  6. Implementera evidensbaserade metoder: Använda sig av bästa praxis och evidensbaserade metoder inom undervisning och bedömning. 

Det är också viktigt att involvera alla intressenter och skapa en dialog för att identifiera och implementera de mest effektiva åtgärderna för att förbättra skolkvaliteten i kommunen.

På sekunder levererade AI roboten konkreta åtgärder och mål. Punkterna 4, 5 och inte minst 6 tål att lyftas. Till skillnad från ChatGPT är kommunens Skolplan 2023 utformad som en önskelista och fungerar därefter. Den förda skolpolitiken efterlämnar nu ödesdigra spår i unga människors satsningar inför framtiden.

Tycker ni att vi ska be skolledningen i Strängnäs att börja använda ChatGPT?

Lars Larsson
Oppositionsråd Strängnäspartiet, Strängnäs kommun, 

Marie Eriksson Drotte
Gruppledare Strängnäspartiet, Strängnäs kommun