KD vill se trygghetslösningar för att knäcka gängen

Debatt 10 maj 2023 08:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

KD välkomnar polisens offensiva strategi mot de kriminella gängen i Eskilstuna. Fram till dagens datum 2023 har det inträffat sex skjutningar i Eskilstuna, varav två dödsskjutningar och ett mordförsök. Detta är ännu en bekräftelse på styrets (S och M) politiska misslyckande i trygghetsfrågorna. Risken är stor att otryggheten fortsätter sprida sig över hela kommunen om man inte tar till kraftfulla åtgärder. Det handlar inte längre om att oskyldiga människor i Eskilstuna kommer att riskera att förlora sina liv vid varje gänguppgörelse, utan snarare när. Därför vill Kristdemokraterna i Eskilstuna se ett trygghetskoncept för att knäcka gängen och öka tryggheten i Eskilstuna.

Kommunen behöver arbeta effektivt med trygghetsfrågorna under årets alla dagar. Därför är det oerhört viktigt att förstå både bakgrunden och problemen för att bekämpa kriminaliteten i vår kommun samt för att påverka slitningarna i samhället. 

KD vill: 

  • Införa flera interna utbildningar för att utöka kompetensen hos alla som jobbar med barn och ungdomars kriminalitet. 
  • Stärka och stödja familjer som behöver hjälp med att ta sitt ansvar för sina barn med både kunskap och resurser. Familjen kan spela en viktig roll för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten, speciellt när det handlar om omyndiga personer som ännu inte har fyllt 18 år och ofta bor kvar hemma. Här behöver politiken lägga mycket mer resurser, där det får störst effekt.
  • Öka stödet till idrottsföreningar och ideella föreningar, de behöver växa. Bästa lösningen för att stoppa rekryteringen till olika kriminella gäng är att fånga barnen i ett tidigt skede.
  • Att viktiga samhällsfunktioner och myndigheter såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra serviceverksamheter flyttar delar av sina verksamheter till våra prioriterade områden. 
  • Utveckla medborgardialogen som ett verktyg för att öka invånarnas delaktighet och involvera medborgarna mer i beslutsprocesserna.
  • Inför en säkerhetsapp för invånarna i Eskilstuna. Det är viktigt att ge invånarna i kommunen möjligheten att snabbt kunna göra orosanmälningar. En säkerhetsapp är en väg att nå framgång med viktiga anmälningar.
  • Utveckla kommunikationen mellan skolan, socialtjänsten, polisen, civilsamhället och familjen.

Stärk aktörer i utsatta områden, såsom företag som agerar i utsatta områden samt fastighetsbolag behöver som mer uppmärksamhet och stöd.

Vi behöver verka för permanent ökad polissynlighet och närvaro i våra utsatta områden.

Tillsammans tar vi tillbaka våra gator och torg.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa