Kommunerna måste göra mer för att motverka hemlöshet

Eskilstuna är den kommun i landet där flest barn berördes av genomförda vräkningar under det första halvåret 2023, skriver  Sörmlands Stadsmissions tf direktor Helena Kalaitzis Barrögård.

Eskilstuna är den kommun i landet där flest barn berördes av genomförda vräkningar under det första halvåret 2023, skriver Sörmlands Stadsmissions tf direktor Helena Kalaitzis Barrögård.

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2024-01-24 06:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snart presenterar Socialstyrelsen sin första nationella hemlöshetskartläggning sedan 2017. Vi på Sörmlands Stadsmission vet redan att kartläggningen utelämnar en stor grupp människor som inte omfattas av den officiella statistiken – de som lever i det vi kallar för dold hemlöshet. 

För att komma till rätta med hemlösheten krävs en klarsynt och rättvisande bild av problemets omfattning, samt att kommunerna utnyttjar alla medel som står dem till buds för att säkerställa att alla människor har en plats att kalla sitt hem. 

Hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Det framgår av Hemlöshetsrapporten 2024 från Sveriges Stadsmissioner. Rapporten visar att många av de människor som saknar tillgång till en trygg och långsiktig boendelösning inte fångas upp i statistiken. Orsakerna bakom den dolda hemlösheten varierar, men en gemensam nämnare är förlusten av ett skyddsnät. 

Rapporten synliggör också en oroande utveckling av hemlöshet generellt. För den som någon gång har blivit vräkt, har betalningsanmärkningar, har blivit utsatt för ekonomiskt våld eller har en låg inkomst är tröskeln till en stadigvarande bostad på den ordinarie bostadsmarknaden alltför ofta omöjligt hög. 

Särskilt allvarlig är den hemlöshet som drabbar barnfamiljer, där Kronofogdens senaste siffror över barn som berörts av vräkningar är en illavarslande signal. 

Eskilstuna är den kommun i landet där flest barn berördes av genomförda vräkningar under det första halvåret 2023. Totalt var det då 38 barn som fick uppleva att bli vräkta. Det är 38 barn för många och vi måste säkerställa att färre barn hamnar i en sådan situation. Även det totala antalet vräkningar ökade mellan 2021–2022. Det är i många fall vräkningar som hade kunnat förebyggas. 

Utvecklingen går i linje med ökningen av andelen människor i ekonomisk utsatthet. Allt fler hushåll vänder sig till oss för att ta del av stöd, betydligt fler än vi kan ta emot. 

Det finns en rad åtgärder kommuner kan genomföra för att motverka hemlöshet och säkerställa en god hantering av de personer som riskerar att hamna i hemlöshet:

  • Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder. Genom att färre vräks säkerställs att färre hamnar i en hemlöshetssituation. 
  • Inför Bostad Först och arbeta långsiktigt med modellen. Genom att arbeta med modellen över tid är det vetenskapligt belagt att hemlösheten kan minska. 
  • Använd den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning. Verka för att kommunerna ställer tydliga krav för att möjliggöra att bostäder som byggs kan efterfrågas av flertalet samt att sociala bostäder inte hindras. Med bättre tillgång till bostäder minskas risken för hemlöshet. 
  • Socialtjänsten ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen. Säkerställ att socialtjänsten medverkar i planeringen av bostadsförsörjningen och skapa goda förutsättningar för detta.

Glädjande nog arbetar redan Eskilstuna kommun med flera av dessa insatser. Vi på Stadsmissionen driver bland annat Bostad först i samverkan med kommunen med ett mycket gott resultat. Kommunen arbetar även med vräkningsförebyggande åtgärder för familjer. Men den dystra statistiken visar att insatserna inte räcker till. Vi måste göra mer för att bromsa utvecklingen. 

Genom samarbete och engagemang kan vi skapa en framtid där varje människa har en trygg plats att kalla sitt hem. Tiden för att bekämpa hemlöshet en gång för alla är nu. 

Helena Kalaitzis Barrögård
Tf direktor, Sörmlands Stadsmission