Osund konkurrens från kommunerna – snart ett minne blott?

Osund konkurrens från offentlig verksamhet drabbar såväl det lilla caféet, gymmet som det lite större bussbolaget eller elfirman, skriver Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström och Stefan Sagebro.

Osund konkurrens från offentlig verksamhet drabbar såväl det lilla caféet, gymmet som det lite större bussbolaget eller elfirman, skriver Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström och Stefan Sagebro.

Foto: Martina Holmberg/TT, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Debatt2024-06-07 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under lång tid har osund konkurrens från offentliga aktörer – exempelvis kommuner och myndigheter– utgjort ett allvarligt problem för många små företag i Sverige. Enligt rapporten ”Företagens regionala utveckling" (FRU) som Svenskt Näringsliv presenterade under våren är osund konkurrens från offentlig verksamhet ett ökande problem för företagen i Sörmland och hela 20 procent anger att det hindrar deras möjlighet till tillväxt jämfört med 15 procent för hela riket. Det är en ökning med 7 procent från föregående mätning. 

Den snedvridna konkurrensen har drabbat såväl det lilla caféet, gymmet som det lite större bussbolaget eller elfirman. De regler som funnits i Konkurrenslagen sedan 2010, och som infördes för att en gång för alla komma till rätta med dessa konkurrensproblem, har sedermera visat sig tandlösa. 

Svenskt Näringsliv har under många år kämpat för att det ska göras en översyn av regelverket, så att Konkurrensverket ges effektiva verktyg för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor och väl fungerande marknader. 

Nu ser vi äntligen ljusning i den här frågan. Regeringen har beslutat att göra en grundlig översyn av reglerna, med det övergripande syftet att skapa ökade möjligheter att utreda och vidta åtgärder mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Utredningen ska analysera hur genomslaget för reglerna ska öka. Man ska till exempel också överväga om också statliga verksamheter ska kunna förbjudas, om de snedvrider konkurrensen. 

Det här är mycket kraftfulla och tydliga direktiv. Signalen är tydlig – offentliga aktörer ska inte agera i en juridisk gråzon och konkurrera med privata företag. Direktiven ligger mycket nära de förslag som vi på Svenskt Näringsliv under hösten skickade till regeringen, då vi hemställde om att reglerna skulle ses över. 

Vi kan bara tacka för den lyhördhet som regeringen har visat oss och alla de små företag som under lång tid haft bekymmer med detta. Nu gäller det bara att utredningen också kommer fram till bra lösningar som sedan kan verkställas till ett nytt, uppdaterat och effektivt regelverk. 

Slutligen – ett stort tack också till alla småföretagare som gjort sin röst hörd! 

Vi ser i våra mätningar över det lokala företagsklimatet hur problemet med osund konkurrens har vuxit under ett antal år, och vi får till oss fritextsvar där företagare beskriver hur man konkurreras ut av offentliga verksamheter, som man samtidigt själv finansierar via skattsedeln. 

Många företag är samtidigt i beroendeställning till offentliga myndigheter och företag; inte sällan då man är beroende av att få diverse tillstånd från den offentliga aktören, eller så är denne en stor kund eller uppdragsgivare.

Ändå finns det företag som vågat höja sin röst och protestera mot det som man upplever är fel och ojuste. Till alla er vill jag säga att det är mycket tack vare er som det nu finns förutsättningar att få till en verklig förändring. 

Så sträck på er och känn er extra nöjda mer er insats, så ska vi göra allt vi kan från vår sida för att det här ska leda till en förändring som märks. 

Sofia Sjöström
Regionchef Svenskt Näringsliv Södermanland

Stefan Sagebro
Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv