Kvinnors företagande behövs för Sveriges tillväxt

Debatt 13 mars 2021 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den bristande jämställdheten vad gäller entreprenörskap och ägande gör att Sverige går miste om tillväxtpotential och arbetstillfällen. 

Enligt en ny rapport från Almi och Företagarna är bara cirka en tredjedel av Sveriges egenföretagare och startup-entreprenörer kvinnor. Sett till alla företag är andelen kvinnor ungefär densamma. Detta är beklagligt i Sverige, som ska vara ett av världens mest jämställda länder.

 

Företagande handlar dels om individens frihet, egenmakt och om att bidra till samhället. Det för många goda saker med sig. Men det handlar också om Sveriges konkurrenskraft. Företagen och deras export driver Sverige framåt - de skapar jobbtillfällen, tillväxt och finansierar välfärden. Därför är det ett oerhört kompetenstapp att inte fler kvinnor driver företag. Vi går miste om idéer och innovationer.

 

Enligt rapporten från Almi och Företagarna, samt en ny rapport från tankesmedjan Ownershift, driver kvinnor framför allt soloföretag, ofta inom personliga och kulturella tjänster som vård, skola och omsorg. En av de största utmaningarna enligt kvinnor som är företagare är kontakter och nätverk, medan de värderar självständighet, makt över sin egen tid och frihet högt. Ownershifts rapport visade också att kvinnor generellt sett äger mindre och bara får en bråkdel av riskkapitalet till sina företag.  

Det lyfts också fram att kvinnor vill att deras verksamhet ska växa organiskt, och söker hellre bidrag än lån samt använder hellre egna pengar. Detta betyder mindre risk, men också mindre investeringar och tillväxt. 

 

Kvinnors företagande är en nyckel för Sveriges tillväxt och i allas intresse. I det moderata företagarrådet arbetas det bland annat för att få upp företagarperspektivet och exportfrämjande till kommun och regionnivå. 

När vi arbetar med att underlätta för företagare och främja export till EU:s inre marknad och till resten av världen, måste vi därför titta på hur fler kvinnor ska vilja starta företag och vilka förutsättningar som behövs. Det handlar inte om att kvinnor ska göra allt på samma sätt som män eller om kvotering, utan att skapa lika möjligheter.

 

Vi behöver även underlätta för kvinnor att sitta i styrelser och ha VD-poster samt att få fler att stanna kvar som företagare även efter familjebildning. Nätverkande, ledarskapsutbildningar och mentorsprogram är ytterligare sätt att tydliggöra och lyfta de framgångsrika exempel som finns och föra dem samman med kvinnor som vill starta och driva företag.

Vi kan konstatera att Sverige ligger efter med jämställdhet inom entreprenörskap och ägande. När vi i politiken och näringslivet arbetar för att öka svensk konkurrenskraft och export måste vi ha detta med oss. Fler kvinnor som leder företag har en stor potential för vår tillväxt och skulle öka jämställdheten i Sverige. 

 

Jörgen Warborn (M)
Europaparlamentariker

Anna af Sillén (M)
Ordförande Moderata Företagarrådet

Ämnen du kan följa