Lagen om anställningsskydd behöver förändras

För att fler ska ta steget att starta företag och anställa medarbetare krävs ett annorlunda LAS, menar skribenterna.

För att fler ska ta steget att starta företag och anställa medarbetare krävs ett annorlunda LAS, menar skribenterna.

Foto: Fredrik Sandberg

Debatt2019-10-25 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagen om anställningsskydd behövs, LAS, men behöver uppdateras och arbetas om för att anpassas till dagens företagsstruktur där 99 procent av Sveriges företag är småföretag. Dessa står för fyra av fem jobb och den största andelen av skatteintäkterna såväl nationellt som i Södermanlands län.

Företagarna släppte nyligen rapporten ”När arbetsrätt blir fel – Företagens syn på LAS” som baseras på en undersökning där privata företag med 1–49 anställda i samtliga branscher deltagit. Rapporten belyser de små- och medelstora företagens syn på Lagen om anställningsskydd (LAS) och ger konkreta förslag på förändringar som behövs för en arbetsrätt anpassad till dagens samhälle.

Många företagare vill se sitt företag växa. För att detta ska ske krävs att man vågar ta steget och anställa nya medarbetare. I de absolut flesta fallen fungerar detta bra. Småföretagaren ser till att en ny människa anställs som sedan är med och finansierar den gemensamma välfärden. Men ibland blir det inte som man tänkt sig. Om den nyanställde av någon anledning inte lever upp till de förväntningar företagaren ställer är det ofta svårt att säga upp personen i fråga. Just problematiken kring uppsägning av personliga skäl upplevs som mycket betungande, enligt rapporten.

I grund och botten leder denna rädsla för att göra fel till att mindre företag inte ges bästa möjliga förutsättningar för att växa. Detta är djupt problematiskt givet att sju av tio företag i Södermanlands län vill växa enligt 2019 års Småföretagsbarometer. Tar vi inte vara på dessa företagares vilja riskeras stora skatteintäkter att gå förlorade, vilka annars hade kunnat användas för att rusta upp skola och omsorg. Redan i dag står de små företagen för 27 procent av de totala skatteintäkterna i Södermanlands län. Detta är en siffra vi vill ska öka, för fortsatt god välfärd.

Att ta steget att anställa sin första medarbetare innebär ofta ett stort kliv för småföretagare. Det är en utmaning som är förenad med ökade kostnader och ökat ansvar för personal. När de väljer att anställa sin första medarbetare går de från en vardag där den ende de har ansvar över är sig själva, till att helt plötsligt ha ansvar för en annan människa och dennes eventuella familjs försörjning.

Det är vår förhoppning att debatten kring LAS nyanseras i och med denna rapport och förståelsen för småföretagens vardag ökar.

I den nyss släppta rapporten listar vi förslag på förändringar i arbetsrätten som skulle ge småföretag bättre möjligheter att verka och växa. Då 4 av 5 jobb skapas i de små företagen, behöver vi regler som stimulerar att anställa, inte regler som skapar en ökad oro, tyngre administration och risk för höga oförutsedda kostnader.

Thomas Byström

Regionchef, Företagarna Mälardalen

Lise-Lotte Argulander

Arbetsrättsexpert och jurist, Företagarna