Läkarbrist kan förhindras i Region Sörmland

Debatt 11 maj 2022 19:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

8 av 10 arbetsgivare i vården uppger att det är brist på yrkeserfarna läkare. Samtidigt går inflödet av nya läkare in på arbetsmarknaden för långsamt. Efter läkarutbildningen måste alla läkare göra Allmäntjänstgöring, så kallad AT, som kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare. AT är en anställning med handledning som leder till läkarlegitimation och ska förbereda läkaren för vardagen i hälso- och sjukvården. Nu skjuter staten till nya pengar för att AT-tjänsterna ska bli fler men vi är oroliga att regionen inte levererar. 

Det är en enorm brist på AT-platser i hela landet vilket gör att nyexaminerade läkares väg till att bli färdiga specialister blir onödigt lång. Det är ett slöseri med kompetens. Läkarförbundet kräver att regionen skapar fler AT-tjänster. 

 

I februari presenterade regeringen för första gången öronmärkta statliga pengar för fler AT-tjänster som morot till regionerna, totalt 375 miljoner kronor. Region Sörmland har idag 20 AT-tjänster per 100 000 invånare, det är det är bättre än i andra regioner. Behovet är långt större.

Att göra allmäntjänstgöring (AT) är en förutsättning för att få läkarlegitimation. Väntetiden från färdig utbildning till att bli anställd som AT-läkare är idag mer än 11 månader. Det betyder att det tar nästan ett år längre än nödvändigt för läkare att fullt ut kunna bidra i vården. Samtidigt uppger samtliga regioner att det är brist på specialistläkare. Regionerna måste inse det extremt tydliga sambandet mellan antalet AT-platser idag och antalet specialistläkare i morgon. Samtliga 21 regioner har brist på specialistläkare.

 

I väntan på AT-tjänst hittar vi de unga nyutbildade läkarna ofta som vikarierande underläkare, ofta på akuten eller inom andra verksamheter inom vården med tuff arbetsbelastning och begränsad handledning av erfarna kollegor. En undersökning bland de yngre läkarna visar att en femtedel överväger att lämna läkaryrket bland annat för att väntan på AT är för lång. Att de behövs inom vården råder det ingen som helst tvekan om. Regionen måste börja erbjuda de unga läkarna AT-tjänster direkt.

Sjukvården – och personalen – har varit hårt pressad under pandemin. Nu är det dags att återgå till normalläge. Ett normalläge där uppdraget att utbilda läkare är lika självklart som att ta hand om patienter. Utbildningstjänster för läkare är en förutsättning för att kunna bedriva vården. Utan AT-läkare idag, inga specialistläkare i morgon.

 

Vi kräver att region Sörmland skapar fler AT-platser genom att:

1. Använda de statliga pengarna för extra AT-tjänster för läkare med start under hösten.

2. Låta AT-läkare arbeta på fler typer av kliniker än de traditionella för att möjliggöra fler tjänster.

3. Göra det mer fördelaktigt för klinikerna att ha anställda AT-läkare. Fler kliniker än tidigare skulle kunna ta emot AT-läkare.

Genom att erbjuda nyexaminerade läkare AT-tjänster, istället för vikariat som underläkare så löser regionenen sin egen kompetensförsörjning på lång sikt.

 

Malin Bohlin
Ordförande Sörmlands läkarförening

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbund

Shadi Ghorbani
Ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF)


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ansträngd personalsituation ger färre vårdplatser – närmare 50 överbeläggningar på de sörmländska sjukhusen

Ansträngd personalsituation ger färre vårdplatser – närmare 50 överbeläggningar på de sörmländska sjukhusen

Debatt: Mer demokratisk kontroll av vården – mindre kommers

Mer demokratisk kontroll av vården – mindre kommers

Ansträngt och skört när sjukhusen bemannas i sommar: "Glada att några kan tänka sig flytta på någon semestervecka"

Ansträngt och skört när sjukhusen bemannas i sommar: "Glada att några kan tänka sig flytta på någon semestervecka"
Sörmland

Partiet Nyans stöttar demonstranter mot LVU-lagen: "Öppet förtryck mot invandrare"

Partiet Nyans stöttar demonstranter mot LVU-lagen: "Öppet förtryck mot invandrare"

Minsta förkyld – fira midsommar hemma: "Kan bli en våldsam spridning av covid igen"

Minsta förkyld – fira midsommar hemma: "Kan bli en våldsam spridning av covid igen"
Visa fler