Långa handläggningstider stjälper de redan utsatta

Debatt 7 september 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De ekonomiskt utsatta i vårt samhälle är de som drabbas först och hårdast när tiderna blir tuffare. Att vårt samhälles skyddsnät fungerar är viktigt för alla, men kanske mest för de som har det svårast. När en av instanserna inte fungerar drabbas de som redan har det svårt i dubbel bemärkelse. 
Kronofogden är en av de sista myndigheterna som kopplas in när människor har hamnat i en skuld de inte kan ta sig ur, men här får de ingen hjälp. De knappa resurserna på myndigheten drabbar våra hyresgäster och medmänniskor, och vi kräver förändring.
Boendekostnaderna är för de flesta människor den största utgiftsposten i ett hushålls ekonomi. Tyvärr är det också ofta den man prioriterar ned att betala när inkomsten inte räcker till. Att hamna efter med sin månatliga hyra en endaste gång kan vara början på en tuff skuldsituation. 
I flera år har socialtjänsten och fastighetsägare i Eskilstuna samverkat för att arbeta strategiskt med förebyggande åtgärder. Bara under första halvåret 2023 har vi, genom gott samarbete, lyckats avstyra 69 hushåll från vräkning. Däribland 80 barn.
Att tidigt fånga upp signaler om en obetald hyra eller elräkning kan göra stor skillnad. Fastighetsägare som är en del av samarbetet tar en kontakt med socialtjänsten, som i sin tur tar kontakt med hyresgästen, ger ekonomisk rådgivning och lägger upp en betalplan, eller vad som nu krävs, för att hjälpa i det enskilda fallet. 
Detta är vårt, fastighetsägarnas och kommunens, sätt att proaktivt hjälpa de som behöver stöd i sin vardag. Detta är den del av våra medmänniskors liv som vi har insyn i och rådighet över. Här hjälper vi till så gott vi kan.
Men – trots detta hamnar ärenden hos Kronofogden och här står vi som fordringsägare utan möjlighet att agera. Det är en sista utväg att lämna uteblivna hyresinbetalningar till Kronofogden och sen tar det stopp. Handläggningstiderna bara ökar och skulderna hos våra hyresgäster bara växer för varje vecka som går. Det finns exempel på ärenden som kommit till Kronofogden i slutet av augusti 2022 och inte verkställts förrän i slutet av februari i år. Det är ett halvårs ökad skuldsättning för obetald hyra.
Vi är oroade och det är därför vi skriver det här inlägget. Vi gör vad vi kan, i de skeden vi har handlingsutrymme, och nu kräver vi att samhället ska få de resurser de behöver för att göra sin del. Ge Kronofogdemyndigheten mer resurser. Nu.

Fredrik Elf, vd KFast och 
Lisa Hjelm, näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord 
för initiativet Tillsammans för Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa