Låt elever i Sörmland delta i EU-skolvalet!

Alla unga har rätt att få lära sig om det politiska systemet, politiska partier och hur de kan påverka och påverkas, skriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldrektör Lena Nyberg.

Alla unga har rätt att få lära sig om det politiska systemet, politiska partier och hur de kan påverka och påverkas, skriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldrektör Lena Nyberg.

Foto: Christoffer Rikardsson, Linnea Bengtsson

Debatt2024-03-11 08:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa. Samhällsengagemanget skiljer sig dock mellan olika grupper av unga och få unga känner att de kan påverka politiker. Framför allt upplever allt fler tjejer att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Unga tycker generellt att det är svårare att påverka på EU-nivå jämfört med andra nivåer.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet.Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har återigen fått regeringens uppdrag att anordna skolval för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet i samband med EU-valet. 

undefined
MUCF anordnar EU-skolval på uppdrag av regeringen.

Vid förra EU-skolvalet, 2019, deltog totalt 315 av landets skolor och 65 630 elever. Det var en tydlig förbättring jämfört med EU-valet 2014 och antalet röstande elever ökade med 47 procent. Det speglar också ett ökande intresse för politik och samhällsfrågor bland unga. Samma utveckling syns i skolvalet till riksdagen.

I Södermanlands län deltog totalt sex skolor i EU-skolvalet 2019 och 1 073 elever röstade. Valdeltagandet låg på 63,5 procent. I Eskilstuna kommun deltog tre skolor, i Flens kommun deltog en skola och i Strängnäs kommun så deltog en skola.

Senast MUCF arrangerades skolval var i samband med valet till riksdagen 2022 där det också normalt sett är ett högre valdeltagande. I Skolval 2022 deltog 42 av Södermanlands läns högstadie- och gymnasieskolor, 10 587 elever röstade och valdeltagandet låg på 77,9 procent. I Eskilstuna kommun deltog 12 skolor, i Flens kommun två skolor och i Strängnäs kommun så deltog fem skolor.

Skolval arrangeras som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare. Många skolor ordnar debatter, temadagar och studiebesök. 

Elever som deltagit i skolval tycker att de lärt sig mer om hur det går till att rösta, att de fått bättre kunskap om politik och demokrati samt att de blivit mer intresserade av olika samhällsfrågor. 

Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik. 

Det är glädjande att valdeltagandet i skolorna ökar. Samtidigt är det oroande att inte alla unga har samma möjligheter.

Skolval arrangeras tyvärr mer sällan i skolor med anpassad skolgång. Friskolor ökade sitt deltagande vid förra skolvalet men arrangerar skolval mer sällan än kommunala skolor. Gymnasieskolor med yrkesprogram ökade sitt deltagande med nära åtta procentenheter i förra skolvalet 2022 och blev därmed den skoltyp som deltog i högst grad.

Skolval är särskilt viktigt för elever som inte talar om demokrati och politik hemma, elever med särskilda behov, yngre elever eller de som inte har erfarenhet av demokrati från sina hemländer. Unga födda utomlands tycker i högre grad än övriga elever att deras kunskap om demokrati och politik ökat tack vare skolvalet.

Det är viktigt att lyfta och diskutera ungas möjligheter att delta i alla demokratiska processer, från lokal nivå upp till EU-nivå. Beslut som tas i EU påverkar allas vardag i Sverige och det är viktigt att fler unga intresserar sig för Europas framtid

EU-skolval 2024 kan genomföras från 15 april till och med 31 maj och anmälan görs senast den 21 mars på mucf.se. I skrivande stund har totalt sex skolor i Södermanlands län anmält sig, varav tre finns i Strängnäs kommun och två i Eskilstuna. Vi hoppas att alla högstadie- och gymnasieelever i länet får chans att delta i denna stora demokratisatsning.

Alla unga har rätt att få lära sig om det politiska systemet, politiska partier och hur de kan påverka och påverkas. Inte minst i tider då starka krafter ifrågasätter de demokratiska processerna. 

Lena Nyberg
Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)