Låt lokalbefolkningen äga vindkraften!

Debatt 23 februari 2023 18:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige behöver mycket mer el, inte bara om 10-20 år utan nu. Vindkraft är vårt bästa alternativ, men statliga hinder och lokalt motstånd försenar utbyggnaden. Det lokala motståndet borde kunna minskas genom att göra lokalbefolkningen till delägare.

Sverige behöver mer el för att kraftigt minska våra utsläpp, så ny el från kol, olja, gas eller biobränsle är fel väg att gå. Kärnkraft kommer inte kunna leverera än på många mandatperioder. De enda alternativ vi har för att snabbt och utsläppsfritt kunna bygga ut mer elproduktion är vind och sol.

 

Dessvärre har vi en regering som prioriterar ned vind och sol av politiska skäl, så sannolikt kommer de statliga hindren bestå ett tag. 

Men det finns även ett folkligt motstånd mot hållbar energiproduktion där den upplevs förstöra djurs och människors livsvillkor. Speciellt vindkraft kolliderar ofta med lokala intressen; rennäringen är kanske det tydligaste exemplet, men även människor som inte drabbas direkt ekonomiskt kan protestera av estetiska eller andra skäl. Solkraft är för många ett mer acceptabelt alternativ, men tyvärr ger det ensamt inte tillräckligt för vårt totala behov av ny el.

 

Vårt behov av mer el kan inte vänta. Enbart för att ersätta vår import av olja och bensin behöver vi cirka 100 nya terawattimmar per år. Vi behöver många nya vindkraftverk. 

Staden är inte en bra plats för vindkraft, eftersom vinden blir turbulent ovanför stadsbebyggelse. (Solkraft fungerar däremot ypperligt i stadsmiljö.) Vindkraften kommer alltså att behöva byggas på landsbygden, där det finns gott om plats och bra vindförhållanden, men människor och natur kommer ändå att bli störda. Hur ska det lösas?

En parentes: Havsbaserad vindkraft är lite speciell, eftersom den ofta hamnar långt från där människor bor. Intressenterna här blir fiskare, sjöfart, frilufts- och båtliv, miljöhänsyn, och försvaret. Det gör saken lite lättare, och vi skulle förmodligen redan bygga vindparker till havs – om inte vår nya regering hade bromsat det. 

 

Vid så här stora projekt måste vi vara väldigt noga med att den lokala befolkningen känner att de själva fattar beslutet – att det inte tas i ett anonymt styrelserum långt bort. De som påverkas av beslutet måste få ta del av alla fakta och själva avgöra. Det här gäller naturligtvis alla större projekt, även kärnkraft om och när det blir aktuellt.

Men vad finns det då för anledning för befolkningen att acceptera att en del av deras livsmiljö tas ifrån dem, att de ska ge upp delar av sin omgivning? Argument som "landet behöver det" eller ens "klimatet" är inte tillräckliga; det är klart för många att mer el är viktigt, men de vill att det byggs någon annanstans.

 

Vi tror att den rätta vägen att gå är att erbjuda lokalbefolkningen och lokala företag att bli delägare i vindkraften. Alla ska kunna delta på något sätt i förstudierna och i beslutet att investera. Medborgarråd kan vara ett bra sätt att organisera detta. När bygget är klart ska alla kunna ha inflytande på verksamheten och del av vinsten, i form av billig el och pengar från sålt överskott.

Nästan alla svenskar är överens om att vi behöver mer el. Vi vill bara inte själva förlora på det. Lokalt inflytande kan ibland leda till att befolkningen säger nej, men då i vetskap att det kommer att påverka deras ekonomi, eftersom de måste köpa sin el från någon annan producent. Vi tror att delägande i hållbar elproduktion kommer att vara attraktivt för de flesta.

 

Ola Gabrielson
Aktiv i Klimatalliansen

Janine O’Keeffe
Aktiv i Klimatalliansen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa