Liberalerna kräver åtgärder för bättre tågtrafik i Mälardalen

Invånarna och resenärerna har rätt till en fungerande tågtrafik, skriver liberalerna Amelie Tarschys Ingre, Camilla Cederlöf och Sofia Könberg.

Invånarna och resenärerna har rätt till en fungerande tågtrafik, skriver liberalerna Amelie Tarschys Ingre, Camilla Cederlöf och Sofia Könberg.

Foto: Kate Gabor, Pressbild, Anna Molander

Debatt2024-05-29 12:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tågpendling är en förutsättning för att Stockholm-Mälarregionen ska fungera. Liberala företrädare kräver nu åtgärder för att förbättra tågtrafiken i Mälardalen. Den gångna vinterns tåghaveri får inte upprepas!

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges tillväxtmotor, med 51 procent av Sveriges BNP och en oslagbar tillgång på högutbildad arbetskraft, tillgänglighet, innovationer och företagande. Tillväxten möjliggörs av, och förutsätter, rörlighet inom regionen. Innan pandemin reste över 750 000 pendlare dagligen över en kommungräns. Tågen är också möjliggörare för den hållbara regionen. Men varje försening eller inställt tåg leder till att fler tar bilen, vilket går ut över miljö, klimat och framkomlighet. Regeringen ska till hösten lägga fram den infrastrukturproposition som sätter ramarna för kommande 12-årsplan för utveckling av transportinfrastrukturen. Tidigare i år rapporterade Trafikverket att januari blev den sämsta tågmånaden på 14 år vad gäller punktlighet. Mälartåg, som samägs av sex regioner och kör regional tågtrafik i Mälardalen, hade i december årets lägsta punktlighet för persontåg i hela Sverige på 74 procent. Och av Mälartågs fem sträckor, slog sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala rekord i dålig punktlighet – 57 procent. För en verksamhet med 12,5 miljoner resande per år är det under all kritik. 

Uteblivna tåg är dessutom ofta parat med undermålig trafikinformation. 

Efter långa stunder på en väderutsatt perrong har mamman på väg till jobbet eller pappan på väg att hämta på förskolan ofta hastigt tvingats ändra planerna, med ett kraschat livspussel som följd. 

Det är ett steg i rätt riktning att både SL i sin pendeltågsverksamhet och Mälartåg har hävt avtalen med MTR som inte kunnat sköta sitt uppdrag som trafikoperatör. Men ingen kan inbilla sig att detta kommer lösa de stora problemen.Därför vill Liberalerna se en rad åtgärder för att förbättra tågtrafiken i Mälardalen:

  • Beta av underhållsskulden för spåren. Regeringen behöver göra som utlovat och skjuta till medel till Trafikverket. Om inte den grundläggande funktionen, spåren och infrastrukturen, fungerar kommer vi se fortsatta haverier.
     
  • Bygg klart och bygg ut! Kapaciteten på vissa sträckor är över bristningsgränsen, vilket innebär stora sårbarheter i trafiken. De projekt som syftar till att förstärka kapaciteten, som till exempel fyrspåren mellan Uppsala och Stockholm, måste byggas klart. Samtidigt måste kapaciteten utökas på vissa sträckor, exempelvis mellan Örebro-Eskilstuna-Stockholm, som har sämst punktlighet.
     
  • Prioritera regional arbetspendling. För det måste Trafikverkets arbetssätt ändras. Vi vill ha en ny norm där tåg som regel måste gå i tid. I┣dag kan pendeltågen snällt få vänta på försenade godståg eller fjärrtåg, med stora förseningar eller till och med inställda pendeltåg som följd. 
     
  • Utbilda samhällsbyggare inom infrastrukturen. Kompetens- och personalbrist är en anledning till dagliga störningar och staten måste ta ansvar för att utbilda bort den flaskhals som finns. Inrätta en järnvägsteknisk övningsanläggning i Stockholm-Mälarregionen omedelbart.


Det är dags att kavla upp ärmarna för en konkurrenskraftig, hållbar och attraktiv Stockholm-Mälarregion. Invånarna och resenärerna har rätt till en fungerande tågtrafik.

Amelie Tarschys Ingre
Regionråd (L) Region Stockholm

Camilla Cederlöf
Gruppledare (L) Eskilstuna

Sofia Könberg 
Gruppledare (L) Strängnäs