M: Kulturen ska vara fri från politisk inblandning

All kultur är inte offentligt finansierad. Det ska den heller inte vara. För att kulturen ska stå fri och oberoende så behöver den stå på flera ben, skriver Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin.
All kultur är inte offentligt finansierad. Det ska den heller inte vara. För att kulturen ska stå fri och oberoende så behöver den stå på flera ben, skriver Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin.

Debatt 8 februari 2024 06:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kultur är en oersättlig del i de flesta människors liv, men vad vi i första hand associerar kultur med skiljer sig däremot åt. För oss Moderater är det viktigt att så långt som möjligt uppmuntra och underlätta för människors behov av kultur, oavsett vad de väljer och hur. 

Det offentliga är en av fler viktiga aktörer när det kommer till möjligheten att utöva och ta del av kultur. Det innebär dock inte att all kultur är offentligt finansierad och ska inte heller vara det. För att kulturen ska stå fri och oberoende så behöver den stå på flera ben.

Ett sådant ben är den kulturella och kreativa näringen som är väl fungerande, och det utan skattemedel. En näring som i Sverige är stark och har tillväxt. 

Svensk musik, konst, teater och film är känd över hela världen. Avicii, ABBA, Loreen, August Strindberg, Ingmar Bergman och Peter Stormare är bara några exempel över kulturskapare som förmodligen gjort mer för varumärket Sverige än vad många känner till. 

Majoriteten i branschen är egenföretagare och sysselsätter 190 000, människor. Sammantaget skapar branschen betydelsefulla ekonomiska värden, bidrar till tillväxt och genererar skatteintäkter. 

De kulturella och kreativa näringarnas export är större än både den för bilindustrin och trävaruindustrin och står för flera procent av vårt BNP. 

Vi moderater vill ge dessa näringar ännu bättre förutsättningar som möjliggör ännu fler framgångar för dagens och framtidens kulturskapare.

Under Socialdemokraternas åtta år av regeringsinnehav uteblev nödvändiga reformer inom kulturområdet. 

När den moderatledda regeringen tillträdde fick vi ärva eftersatta kulturfastigheter med tak som ramlat in och operahus som tvingats pumpa ut vatten, vid sidan om uteblivna strategier på område efter område. 

Därtill tillträdde vi i en tid av otroligt stora problem med krig i vår närhet, inflation, energikris och en ohygglig kriminalitet med sprängningar och skjutningar, som vi aldrig sett tidigare.

Trots detta ekonomiskt tuffa läge har den moderatledda regeringen arbetat systematiskt med de delar där staten behöver ta ansvar. Vi har bett Statens Fastighetsverk om att ta fram en renoveringsplan för Operan och Naturhistoriska riksmuseets tak. 

Därtill har regeringen tillsatt en filmutredning vilket var ett tydligt uppdrag från riksdagen till den förra regeringen, men som ignorerades. Vi digitiserar kulturarvet och vi har fått ett nytt mediestöd på plats.

Regeringen har gjort en särskild satsning på förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare, bland annat genom fler långa stipendier. 

Regeringens arbete kommer att fortgå. Med en kulturkanon ökar vi möjligheten för människor med andra kulturella preferenser att inkluderas i det svenska samhället.

När vi samlas nu i några dagar i Eskilstuna för att diskutera kultur ur en mängd olika synvinklar, är det med övertygelsen om värdet av kultur, den absoluta viljan att göra kulturen fri från politisk inblandning och behovet av att säkra vårt kulturarv för framtida generationer, några exempel över vad vi bär med oss. 

Låt och hoppas på bra och givande diskussioner, där alla respekterar att vad kultur innebär för en person, kan vara något helt annat för en annan.

Kristina Axén Olin
Kulturpolitisk talesperson, Moderaterna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa