M: Så ökar vi tryggheten och får ordning på Sverige

En rad olika verktyg måste användas för att komma till rätta med otryggheten. Kamerabevakning är ett sådant verktyg, skriver moderaterna Louise Meijer, Ann-Sofie Lifvenhage, Anna af Sillén, Jacob Högfeldt, Jari Puustinen och Emma Dahlin.
En rad olika verktyg måste användas för att komma till rätta med otryggheten. Kamerabevakning är ett sådant verktyg, skriver moderaterna Louise Meijer, Ann-Sofie Lifvenhage, Anna af Sillén, Jacob Högfeldt, Jari Puustinen och Emma Dahlin.

Debatt 22 juni 2023 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den grova brottsligheten är ett hot mot samhället. Att vakna till nyheter om sprängningar och skjutningar har kommit att bli en del av vår vardag. Så vill och kan vi inte ha det. Därför genomför nu Moderaterna och samarbetspartierna ett paradigmskifte i svensk kriminalpolitik. Det handlar om högre straff, brottsförebyggande arbete och nya effektiva verktyg till polis och åklagare. 

Regeringen har redan presenterat flera viktiga politiska förslag i arbetet mot gängkriminaliteten. Nyligen fattade den beslut om att tillsätta en utredning för lättnader för kamerabevakning. Detta är ett välkommet förslag som kommer att öka tryggheten runt om i Sverige och inte minst i Sörmland. Kamerabevakning på allmänna platser kan ha både en trygghetsskapande effekt och samtidigt bidra till brottsbekämpningen. Det kan användas både i det brottsförebyggande arbetet och i brottsutredningar i begångna brott. Kameror är alltså ett av många verktyg som ska bidra till en minskad kriminalitet och ökad trygghet. 

I dagens kamerabevakningslag kräver tillståndsprocessen ofta både mycket tid och omfattande administration. År 2020 avskaffades tillståndskravet för Polisen att sätta upp kameror. Tillståndskravet för kommuner och regioner behölls dock. Nu vill den moderatledda regeringen att tillståndskravet tas bort även från kommuner och regioner. Vi ser därför mycket positivt på den utredning som regeringen har tillsatt.

Utredaren ska föreslå förenklingar för bland annat kommuner och regioner i deras användande av kamerabevakning på allmänna platser. Utöver avskaffat tillståndskrav ska utredaren också föreslå utökade möjligheter för att använda sig av kamerabevakning i syftet att bekämpa brott samt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt med hänsyn till detta föreslå lämpliga lagändringar. 

Det är smärtsamt tydligt att arbetet med att bekämpa gängkriminaliteten behöver intensifieras. Här i Sörmland, och särskilt i Eskilstuna och Strängnäs, har vi sett en eskalering av antalet våldsbrott den senaste tiden. Nyligen skakades Eskilstuna av ytterligare en händelse i vilken fyra ungdomar skadades i ett knivdåd. Samma kväll skedde ett våldsdåd i Strängnäs där en person avled. 

Otryggheten har tagit nya former, och breder ut sig inom nya områden. Ett stort ansvar i arbetet med att stärka tryggheten faller på kommunerna och därför är det viktigt att lagstiftningen hänger med så att rätt förutsättningar ges och rätt verktyg finns för att det lokala brottsbekämpningsarbetet blir så effektivt som möjligt.

När läget ser ut som det gör i samhället, med skjutningar och sprängningar, där mer än var tredje kvinna känner sig otrygg, och där allt fler unga dras in i kriminella nätverk, eller faller offer för gängens uppgörelser, då måste en rad olika verktyg användas för att komma till rätta med otryggheten. Kamerabevakning är ett sådant verktyg. 

Den moderatledda regeringen och samarbetspartierna har redan, och kommer fortsätta att, presentera förslag för att komma åt otryggheten och få ordning på Sverige. Vi ser mycket positivt på den tillsatta utredningen om lättnader för kamerabevakning och ser fram emot att i framtiden kunna se kamerabevakning på fler platser där behovet finns. 

Det kommer ta tid att vända utvecklingen. Men det kommer att gå. Om vi håller huvudet kallt och hjärtat varmt och inser att verkligheten kräver att vi gör saker på ett annat sätt så kan vi återskapa ett tryggare Sörmland.

Louise Meijer
Riksdagsledamot och Moderaternas gruppledare i justitieutskottet (M)

Ann-Sofie Lifvenhage
Riksdagsledamot (M)

Anna af Sillén
Riksdagsledamot (M)

Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordf Strängnäs (M)

Jari Puustinen
Kommunalråd Eskilstuna (M)

Emma Dahlin
Oppositionsråd Flen (M)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa