Med högern hade det inte blivit något universitet

Debatt 24 augusti 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu drar höstterminen i gång i Eskilstuna och Västerås. För första gången välkomnas nya studenter till Mälardalens universitet. Att högskolan blivit universitet var ett vallöfte från Socialdemokraterna och är bra för jobben, tillväxten och företagandet i hela Mälardalen. Men när vi nu firar att regionen har ett universitet så ska vi samtidigt komma ihåg att det inte hade blivit så om vi hade haft en högerkonservativ regering.

 

Konkret betyder universitetsstatusen fler utbildningsplatser, ökade forskningsanslag och större möjligheter att utveckla utbildning, forskning och forskarutbildning i Mälardalen. Men i riksdagen röstade såväl Sverigedemokraterna som Kristdemokraterna nej. Utbildnings- och forskningspolitiken är områden där skillnaderna är stora mellan Socialdemokraterna och det högerkonservativa regeringsalternativet som innehåller Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. 

För oss socialdemokrater har det alltid varit självklart att det är kunskap och medarbetare med hög kompetens som skapar konkurrenskraftiga företag och kvalitet i välfärden. Därför satsar vi på forskning, på yrkesutbildning och på högskolor och universitet. Högerpartiernas recept är i stället lågbetalda jobb, försämrad trygghet, sänkta skatter för höginkomsttagare och ideologiskt drivna privatiseringar och marknadsexperiment i välfärden. 

 

Den senaste moderata statsministern talade om tillverkningsindustrin som ”basically gone”. Tänk om den synen fått fortsätta styra svensk politik, var hade vi då varit i dag? Nu pågår i stället en grön industriell revolution runt om i vårt land. Nya industrier etablerar sig i en rasande fart. Här i Mälardalen representeras den nya tekniken av företag som Rockwool som bygger en fabrik för klimatsmart husisolering i Eskilstuna och av Northvolts batterifabrik och testanläggning i Västerås. Dessutom byggs just nu en stor fabrik i Eskilstuna av Northvolts underleverantör, den världsledande producenten av separatorfilm till batterier, Shenzhen Senior Technology Material, vilket innebär att 500 nya jobb skapas här de närmaste åren. 

Den snabba tekniska utvecklingen skapar arbetstillfällen men ställer också höga krav på ny kompetens och utbildad personal. Med Mälardalens universitet stärker vi regionens kompetensförsörjning och ökar sannolikheten att de nya jobben hamnar här i Eskilstuna och Västerås.

 

En SD-stödd regering väcker också stora farhågor vad gäller den fria forskningen. I riksdagen har de föreslagit att forskning vars resultat partiet ogillar, till exempel för att den visar på förekomst av rasism eller bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, ska få stoppad finansiering. I de länder som utgör deras ideologiska förebilder ser vi stängda universitet, politiskt motiverade neddragningar av forskning som inte faller makthavarna i smaken samt mer eller mindre öppen förföljelse av forskare.

Snart är det val. Vi socialdemokrater vill fortsätta satsa på forskning, utbildning och nya, trygga gröna jobb i Mälardalen. Mot det står högerpartiernas väg med lågbetalda jobb, sämre trygghet och marknadsexperiment och motstånd mot ett universitet i Eskilstuna och Västerås, och SD:s återkommande angrepp på forskningens frihet. Vad tror du skapar ett bättre Sverige och bättre möjligheter för Västerås och Eskilstuna?

 

Anna Ekström (S)
Utbildningsminister

Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

Staffan Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Västerås


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa