Mer pengar till naturvård och friluftsliv

C vill satsa mer på naturvårdsskötsel. På bilden: Stendörren.

C vill satsa mer på naturvårdsskötsel. På bilden: Stendörren.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-10-31 08:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Centerpartiets budget satsar vi över 200 miljoner kronor mer än regeringen för skötsel av värdefull natur. Tyvärr ser vi att regeringen minskade anslagen kraftigt förra året och även kommande år ser det tufft ut att ta hand om friluftslivet och bibehålla alla naturvärden runt om i vårt land. 

Centerpartiet prioriterar annorlunda än Tidöregeringen. Med vår budget skulle det innebära ungefär 8,6 miljoner kronor mer för naturvårdsskötsel och friluftsanordningar i Sörmland. Vi ser detta som oerhört viktigt eftersom det är en långsiktig investering i ekologiska värden och i framtida generationer som behöver komma ut i naturen. Regeringens politik riskerar också att drabba jobben på landsbygden då mycket av underhållet i många naturområden utförs av lokala entreprenörer. 

De naturreservat och nationalparker som finns är värdefulla för den biologiska mångfalden och för möjligheten att komma ut i skog och mark. Det är viktigt att de värdefulla arterna ska finnas kvar och därför behövs skötselplaner där vi exempelvis bekämpar främmande invasiva arter, ser till att det blir naturvårdsröjning och stängslar betesmarker. Det finns många reservat och nationalparker som har vandringsleder med broar, toaletter och skyltar som underlättar för besökare att vara ute i naturen. Och nu larmar civilsamhället om att pengarna inte räcker till. På allt fler platser plockas skräpet längs vandringsleder inte upp, ved läggs inte ut vid grillplatserna och bristfälliga spänger blir inte underhållna. 

Det är tydligt att Tidöregeringen inte har miljö- och klimatfrågorna högt på prioriteringslistan i budgeten. Hitintills kommer regeringens sammantagna beslut innebära ökade utsläpp och därmed en ännu tuffare situation för våra ekosystem och biologiska mångfald. Gör om och gör rätt regeringen! 

Stina Larsson (C), riksdagsledamot och talesperson i miljöfrågor

Martina Johansson (C) riksdagsledamot Sörmland