Moderat välfärdspolitik när den är som bäst

 Privata hemtjänstföretag ska få en verklig chans att spela roll i Strängnäs. Det skriver dagens debattörer.

Privata hemtjänstföretag ska få en verklig chans att spela roll i Strängnäs. Det skriver dagens debattörer.

Foto: Sörmlands Media

Debatt2022-03-01 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För två år sedan antog kommunfullmäktige en ny konkurrensplan för Strängnäs kommun. Syftet var att öppna för att konkurrensutsätta kommunens verksamheter ännu mer. Inte för att kommunen är dålig på att producera. En kommunal medarbetare är inte ett dugg mindre hängiven sitt jobb än en privatanställd. Däremot är privata företag dokumenterat bättre på att organisera, styra och hålla i pengar. Inte minst när det gäller att schemalägga i serviceyrken.

Inom socialnämnden anser vi att de bästa verksamheterna att konkurrensutsätta är äldreomsorg och hemtjänst. Båda omsätter stora pengar och berör många människor.

Det första steget blev att öppna för Strängnäs första privatdrivna äldreboende. Den upphandlingen är gjord (dock just nu överklagad). Vi hoppas att man snart kan sätta spaden i marken i Södra Stadsskogen.

Nu går vi vidare med hemtjänsten. Den kommunala hemtjänsten i Strängnäs är inte bara en av de dyraste i Sverige, den har också gått back år efter år. Absolut ingenting av detta beror på medarbetarna. Hemtjänstens brukare är mycket nöjda med den service de får – oavsett de har kommunal eller privat hemtjänst. Men de privata företagen är i vissa avseenden effektivare. De administrativa kostnaderna är väsentligt lägre.

Detta är långt ifrån första gången vi försöker åtgärda problemen inom den kommunala hemtjänsten. Första gången var när vi införde LOV. Det har funkat sådär. Kostnaderna har varit höga och de juridiska tvisterna mellan vissa av företagen och kontrollorganet IVO har varit återkommande. Hade vi vetat vad vi vet idag när vi införde LOV hade vi aldrig gjort det.

LOV innebär att marknaden själv bestämmer hur stor den ska bli. I vårt fall har det inneburit en knapp tredjedel av hemtjänsten i privata händer och inget tyder på att den ska kunna bli större. Det är därför vi nu vill gå in i upphandling av en större andel. Just nu har vi dragit gränsen vid hälften, men inget hindrar att senare öka ännu mer

Eftersom vi gillar våra befintliga, lokala LOV-företag har vi uppmanat dem att vara med och offerera. Och eftersom vi gillar våra hemtjänstbrukare har vi bjudit in dem att via de lokala pensionärsorganisationerna vara med att påverka de val vi ska göra.

För nu ska det bli åka av. Privata hemtjänstföretag ska få en verklig chans att spela roll i Strängnäs. Den nya konkurrensen ska gagna oss alla. Framför allt i kvalitet men också i kostnader. Det finns inget skäl varför hemtjänst ska vara dyrare i Strängnäs än i andra jämförbara kommuner. Dock gärna bättre.

Somliga anser att vi genom att göra detta går på tvärs mot traditionell moderat välfärdspolitik. De kan inte ha mer fel. 

Moderat välfärdspolitik innebär att effektivisera och självkritiskt ifrågasätta såväl verksamheter som tidigare beslut. Inte stillatigande fortsätta ett system som inte funkar, hur mycket ideologiskt idisslande än säger att det borde fungera.

Moderat välfärdspolitik innebär att stå upp för rätten att bestämma och ha respekt för hårt arbetande människors skattepengar. De lokala pensionärsorganisationerna ska ha ordentligt inflytande i den kommande upphandlingen. I sånt som betyder nåt, inte bara vilken logga som ska finnas på personalens arbetskläder.

Hårt arbetande människor ska på sin ålders höst få vara i fred och koncentrera sig på att kräva kvalitet. Inte utsättas för att bli politiska tillhyggen i desperata missnöjespartiers kampanjer.

Mikael Lagergren (M)
Socialnämnden 

Thore Berggren (M)
Socialnämnden

Jacob Högfeldt (M)
Kommunstyrelsen