MP: Lärare ska inte verkställa migrationspolitik

Debatt 7 september 2023 10:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är många som reagerat starkt mot att lärare och vårdpersonal kan tvingas ange papperslösa i och med förslaget om att utreda en angiverilag.

Malmö och Uppsala kommun har sagt nej till anmälningsplikt för kommunanställda. Flera kommuner och regioner har gjort särskilda skrivelser till regeringen om att undantas från förslaget. Men i Eskilstuna ser kommunstyrelsen ordförande Jimmy Jansson (S) ingen poäng med att göra en sådan skrivelse. Han ser i stället med förståelse på regeringens initiativ om att låta utreda offentliganställdas skyldighet att anmäla papperslösa till polisen. 

Välfärdsanställdas primära uppgift är att ge människor utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov. Enligt till exempel barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, lek och en meningsfull fritid. Alla människor har rätt till vård som inte kan anstå, oavsett legal status och rätt till nödbistånd från socialtjänsten. 

En anmälningsplikt skulle sätta dessa rättigheter ur spel och därmed skapa stora risker för människors liv och hälsa.

 

Vi ställer oss därför självklart bakom de som vill stoppa angiverilagen. Och ställer oss frågan: vad ska Eskilstuna vara för kommun? Ska Eskilstuna bli en stad där invånare blir rädda för att söka vård? Ska Eskilstuna bli en stad där utrikesfödda skuldbeläggs och bibliotekarier, lärare och fritidspersonal tvingas rapportera till polisen när de kommer i kontakt med papperslösa? I stället för att fråga vilken bok en person vill låna blir första frågan om personen har rätt att vistas i landet?  

Skyldighet att ange sina medmänniskor gör något med de yrkeskårer som åläggs angiveriplikten. Det får en direkt påverkan på ens kärnuppdrag och riskerar att rasera tilliten i samhället som vi alla är en del av. Det är en samhällsutveckling vi inte vill se. 

 

Förutom att Eskilstuna kan komma att bli en kommun där lärare och vårdpersonal kan tvingas bli angivare har de styrande (S och M) lämnat förslag om drogtestning av både kommunanställda och skolelever i högstadiet och gymnasiet.

 Inte nog med att barn och unga ska behöva vara rädda att gå till skolan i en kommun som kan ställa sig bakom en angiverilag. I skolan kan barn och unga  känna sig tvungna att gå med på att drogtestas, för att inte bli misstänkliggjorda. I stället för skolor riskerar vi att få anstalt ”light” där skolans personal och barn/unga ska underkastas kränkande behandling – presumtionen är att en ska bevisa sin oskuld snarare än tvärtom. 

Det vittnar om att majoriteten gett upp tanken på skolan som en plats med lärande i centrum med tillräckliga resurser för att säkerställa en trygg skolgång för vartenda barn. 

 

Vi accepterar inte ett Eskilstuna där barns rättigheter inte accepteras. Vi vill se ett Eskilstuna där vi står upp för den som behöver det allra mest. Läraren ska alltid sätta barnets behov först och ägna sig åt utbildning, inte åt att verkställa migrationspolitik. Socionomen ska alltid prioritera den utsattes behov av stöd. Vårdpersonal ska alltid utgå från den enskildes behov.

Skolan ska inte behöva vara en del av majoriteten i Eskilstunas (S och M:s) panikåtgärder som misstänkliggör barn/unga och anställda i kommunen.

 Skolan ska vara en plats för lärande, en miljö där vi lägger fokus på trygghetsfrämjande och förebyggande åtgärder, såsom en stärkt elevhälsa, ökad personaltäthet och en skolpeng som skapar förutsättningar för personalen att kunna ge varje elev det stöd som behövs. 

Nej, det här duger inte – lev upp till Eskilstunas vision i stället för att rasera den! 

 

Marielle Lahti
Gruppledare MP Eskilstuna

Mohamed Abdukani
Gruppledare MP Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa