Ny lag ska värna om kontanterna

"Antalet bankkontor med kontantservice mer än halverades mellan 2011 och 2016."
"Antalet bankkontor med kontantservice mer än halverades mellan 2011 och 2016."

Debatt 16 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kontanter, sedlar och mynt, är fortfarande viktiga i vårt betalningssystem. Just nu behandlas regeringens lagförslag om att de stora bankerna ska vara skyldiga att göra kontanter tillgängliga i hela landet. 

Lagförslaget är en viktig del i att se till att det finns betalningstjänster för alla medborgare, för att trygga Sveriges beredskap och minska sårbarheten i det svenska betalningssystemet.

Vi går i dag mot ett allt mer kontantfritt samhälle. I mars 2018 var kontantmängden i Sverige 56 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,2 procent av BNP. 

Det är den lägsta andelen kontanter bland alla jämförbara länder. Utvecklingen drivs på av flera faktorer men inte minst har bankerna ett stort ansvar. 

Antalet bankkontor med kontantservice mer än halverades mellan 2011 och 2016 och bankernas försäljning av andra betalmetoder har prioriterats. Näringsidkare slutar acceptera kontanter i allt högre utsträckning, och hälften av handlarna i en undersökning från 2018 har uppgett att de kommer att sluta acceptera kontanter före år 2025.

Utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle bär med sig många fördelar i och med att elektroniska betalningar är mer effektiva än kontanter. Utöver detta minskar det risken för rån och skattefusk. Den teknologiska utvecklingen mot ett mer digitaliserat betalsystem bär med sig många fördelar, men samtidigt anser vi att den borde kombineras med ett säkerställande av tillhandahållandet av kontanter. 

Kontanter är ett viktigt betalningsmedel för många medborgare. Inte minst bland äldre och personer med vissa funktionsvariationer används kontanter i högre utsträckning än den övriga befolkningen. En ökad kontanthantering bidrar även till bättre beredskap och minskar sårbarheten i det svenska samhället.

Lagförslaget från regeringen innebär att banker som har en inlåning på över 70 miljarder kronor ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Det är inte rimligt att utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle drivs på av bankerna som kan göra stora vinster på utvecklingen.

Bankerna måste ta ett ansvar för att hela Sverige ska få tillgång till kontanter och möjliggöra betaltjänster för de grupper som står utanför det digitala samhället. Därmed är det en viktig reform som vi socialdemokrater lägger fram. 

Fungerande betaltjänster är en grundläggande rättighet som ska möjliggöras för hela befolkningen.

Fredrik Olovsson (S)

Riksdagsledamot från Sörmland och ordförande för riksdagens finansutskott

Ämnen du kan följa